Cautare rapida

Daca v-a placut si vreti sa sustineti acest blog, puteti face o donatie

sâmbătă, 29 august 2009

Masterate 2009 - 2010 Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei - Universitatea Bucuresti

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei - Universitatea Bucuresti
Localizare:Sos. Panduri nr. 90 - Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Tel: +031-425.34.45 / +031-425.34.46
RATB:
Troleibuze:
· 69 (din Dr. Taberei sau Universitate)
· 90 (din Dr. Taberei sau Universitate)
· 91 (din Dr. Taberei sau Universitate)
Autobuze:
· 122 (din Dr. Taberei sau Universitate)
· 136 (din Militari sau Izvor)
· 137 (din Militari sau Universitate)
· 168 (Dr. Taberei sau Universitate)
· 268 (Dr. Taberei sau Universitate)
· 368 (Dr. Taberei sau Universitate)
· 139 (din Pta Ferentari / Pta Rahova)

Programul de Master M1

PSIHODIAGNOZA, PSIHOTERAPIE EXPERIENTIALA UNIFICATOARE (PEU) SI DEZVOLTARE PERSONALA
ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoștințe)
MISIUNEA: Principala misiune a acestui program este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, psihologi specializaţi în psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală.
Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost următoarele:
· necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică;
· cerinţele şi exigenţele privind formarea iniţială a psihologilor cu drept de liberă practică formulate de Colegiul Psihologilor din România, în baza Legii 213/2004;
· nivelul de cunoaştere şi de atractivitate a Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în spiritul psihoterapiei experienţiale unificatoare;
· nivelul crescut de apreciere a performanţelor Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti la nivel internaţional (Franţa, Israel, Australia, S.U.A., Italia).
· baza materială cu elemente de unicitate, cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială.

Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:
· corelarea eficientă şi unificatoare a componentelor unui proces de schimbare comunitară :
- educaţie şi formare academică în sfera dezvoltării personale, consilierii şi psihoterapiei experienţiale unificatoare;
- problematici actuale din sfera integrării comunitare şi a patologiilor interpersonale, familiale şi individuale
- valorile morale şi spirituale, deschiderea şi toleranţa interumană;
- dezvoltarea unor modele culturale comportamentale responsabile, creative şi integratoare.
- creşterea rolului terapeutic şi optimizator al grupurilor, familiilor şi organizaţiilor;
- activarea şi conectarea componentei maturităţii spirituale cu cea emoţională, relaţionale şi cognitivă în practica de dezvoltare personală şi psihoterapie
· promovarea şi implementarea unei practici şi metode inovative (PEU), definitorie pentru contribuţia Şcolii experienţial-umaniste dezvoltată de-a lungul a 12 ani în cadrul Universităţii. Bucureşti şi al Societăţii de Psihoterapie Experienţiale din România (SPER).
· dezvoltarea unei psihologii holistice şi a unei strategii metodologice adaptată proceselor de schimbare actuale, PEU fiind simultan o terapie de reechilibrare creativă şi transformatoare, individuală şi socială, pentru normali şi pentru persoane în dificultate existenţială sau maladivă, ca şi o modalitate de analiză didactică şi dezvoltare personală pentru consilierii şi terapeuţii în formare.
· dezvoltarea sistemelor moderne de cercetare, validare şi evaluare a programelor psihoterapeutice şi de consiliere experienţială, precum şi a celor de dezvoltare personală şi transpersonală în grup, inclusiv la nivelul dizertaţiei finale
· dezvoltarea sistemului modern de analiză didactică experienţială unificatoare, de formare a comportamentului profesional, de dezvoltare şi maturizare a persoanei terapeutului disponibil ca „prezenţă” terapeutică autentică. Potenţarea aptitudinilor terapeutice şi de optimizare umană.
· ralierea la sistemul standardelor internaţionale privind formarea şi supervizarea abilităţilor şi practicilor de consiliere şi psihoterapie chiar din etapa pregătirii academice postuniversitare de tip masteral. Asigurarea primei trepte formative (consilier sau psihoterapeut sub supervizare) la finele masteratului, cu recunoaşterea şi certificarea asociată,suplimentară a formării şi a orelor de practică de către Societatea profesională formatoare de profil (Şcoala SPER) în vedeerea recunoaşterii dreptului de liberă practică de către Colegiul Psihologilor din România, în conformitate cu legile în vigoare.
· dezvoltarea parteneriatului formativ între sistemul universitar şi asociaţia profesională şi ştiinţifică de profil, realizând continuitatea sistemică între educaţie, formare, supervizare, certificare şi absorbţia specialiştilor absolvenţi pe piaţa muncii.

DEBUŞEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII
Tipul intreprinderii, instituţiei
· Clinici şi spitale de neuropsihiatrie şi psihiatrie, pentru adulţi şi copii
· Clinici şi spitale de recuperare a bolnavilor cu afecţiuni somatice şi psihosomatice de toate tipurile
· Clinici şi spitale pentru asistarea bolnavilor cronici sau cu afecţiuni severe, cu sfârşit letal (SIDA, neoplazii etc.)
· Laboratoare de sănătate mintală
· Agenţia naţională antidrog şi centre de dezintoxicare
· Centre de medicină alternativă şi complementară
· Policlinici pentru adulţi şi copii
· Expertiza şi recupararea capacităţii de muncă
· Expertiza medică –legală şi reabilitare socio-educaţională în penitenciare
· Centre de reeducare pentru minori
· Centre de reabilitare pentru persoane cu nevoi speciale şi familiile lor
· Centre pentru asistarea copilului şi familiei
· Planning familial şi asistarea cuplurilor
· Maternităţi, asistenţă pre şi postnatală
· ONG-uri şi Centre de asistare a copiilor, familiilor, cuplurilor disfuncţionale
· ONG-uri pentru combaterea discriminării, pentru sprijinirea integrării sociale a persoanelor cu risc de excludere socială, marginalizare
· Centre pentru asistarea persoanelor abuzate şi a violenţei domestice
· Centre pentru sprijinirea şi integrarea persoanelor victime al traficului de carne vie, ale abuzului fzic şi sexual etc.
· Centre de integrare a imigranţilor
· Centre de sănătate şi prevenţie a tulburărilor de nutriţie si de instinct alimentar
· Centre de educare şi consiliere pentru un stil de viaţă sănătos (medicină preventivă)
· Organizaţii profesionale (optimizare umană, comunicare , team building, terapii sociale experienţiale, negociere de conflicte, optimizarea creativităţii şi climatului în echipă, dezvoltarea coeziunii şi performanţelor etc.)
· Direcţia pentru protecţia şi ocrotirea copilului (case de copii, plasament, educaţia şi formarea educatorilor, a asistenţilor maternali şi a altor cadre ale echipei)
· ONG şi Societăţi profesionale care aplică programe de dezvoltare personală şi asistare a personalului medical şi social cu risc de suprasolicitare şi noxă psihică : medici, asistente medicale, psihologi, asistenţi sociali etc.
· Consiliere psihologică în şcoli, licee, universităţi (centre şi cabinete)
· Spitale şi policlinici pentru studenţi
· Centre de asistare a persoanelor fără adăpost, adulţi şi copii (ex Samu social)
· Centre pentru resocializarea comunitară a bolnavilor psihotici cronici (ex. Estuar, etc.)
· Centre de resocializare, terapie ocupaţională şi ergoterapie (spitaliceşti sau comunitare)

Funcţia absolventului
· psihoterapeut ( cu subcompetenţe specifice – terapeut individual, terapeut de grup, socioterapeut, dramaterapeut, artterapeut, terapeut pentru copii, cuplu şi familie, terapeut organizaţional)
· consilier psiholog
· consultant sau trainer în dezvoltare personală în grup
· consultant sau trainer în optimizare umană şi dezvoltare transpersonală
· consultant sau trainer de optimizare a comportamentului profesional şi organizaţional.

Programul de Master M2
EVALUAREA, CONSILIEREA SI PSIHOTERAPIA COPILULUI, CUPLULUI SI A FAMILIEI
ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNEA: Principala misiune a acestui program este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, psihologi specializaţi în evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei.
Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost următoarele:
· necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică;
· cerinţele şi exigenţele privind formarea iniţială a psihologilor cu drept de liberă practică formulate de Colegiul Psihologilor din România, în baza Legii 213/2004;
· nivelul de cunoaştere şi de atractivitate a Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în spiritul psihoterapiei experienţiale unificatoare;
· nivelul crescut de apreciere a performanţelor Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti la nivel internaţional (Franţa, Israel, Australia, S.U.A., Italia).
· baza materială cu elemente de unicitate, cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială.

Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:
· Corelarea eficintă a componentelor sistemului formativ masteral cu cel postuniversitar continuu la nivelul stagiului practic şi al supervizării (parteneriatul cu şcoli şi asociaţii profesionale de profil care certifică nivelul şi calitatea competenţei în domeniile de interes).
· Corelarea eficientă a componentelor ştiinţifice, sociale şi profesionale privind oferta de educaţie şi formare masterală cu dinamicile ofertei de muncă în domeniul clinic, al diagnozei, consilierii şi terapiilor psihologice, în prevenţia, asistarea curativă şi recuperatorie a copiilor, adolescenţilor şi familiilor cu risc psihopatogen şi cu tulburări ale dinamicilor de detvoltare.
· Dezvoltarea de competenţe transversale transferabile vizând: dezvoltarea personală,comportamentul de sprijin, etica şi deontologia profesiei, prezenţa terapeutică şi lucrul în echipă.
· Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor flexibile, creative şi reziliente în lucrul cu persoane (copii şi adulţi) confruntate cu:
- transformările generate de actuala integrare europenă,
- migraţiile şi mobilităţile profesionale populaţionale, cu impact în crizele de separare familială:
- adaptarea interculturală, interetnică şi interconfesională,
- managementul stresului, criza spirituală şi de valori;
- frecvenţa în creştere a pierderilor, abandonului şi abuzului copiilor, scăderea indicatorilor demografici, violenţa domestică, dinamici familiale patogene şi polarizări semnificative, creşterea tulburărilor identitare, emoţionale, mentale şi relaţionale, perturbări sociale şi de ecosistem cu impact în dezvoltarea umană.
DEBUŞEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII
Tipul intreprinderii, instituţiei
· clinici şi spitale de profil pedopsihiatric şi neuropsihiatric infantil
· clinici şi spitale de profil somatic pentru copii şi problemele maternităţii (secţii de profil cardio-vascular, digestiv-nutriţionist, respirator, dermatologic, alergologic, uro-genital, obstretical etc.)
· secţii clinice şi spitale pentru asistarea bolilor cronice, cu sfârşit letal şi infecţioase (neoplazii, leucemii, SIDA , dializaţi etc) pentru copii şi adulţi
· secţii clinice recuperatorii şi spitale de traumatologie ( spitale de urgenţă, afecţini locomotorii, chirurgie plastică şi reparatorie, afecţini senzoriale etc.)
· laboratoare de sănătate mintală
· geriatrie şi sprijin familial
· ONG-uri pentru asistarea şi protecţia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, autism , boli cronice şi invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenţă domestică , abuz fizic, emoţional şi sexual, a familiilor dezorganizate etc.
· cabinete private de psihologie clinică şi consiliere psihologică a copilului, cuplului şi familiei
· reţeaua naţională de Protecţia copilului (adopţii şi plasament familial, case de copii etc.)
· centre şi institute de cercetare –dezvoltare de profil clinic şi de medicină preventivă a copilului şi familiei
· Agenţia naţională antidrog şi centre de recuperare a toxicodependenţilor
· Planning familial şi psihosexologie
· Maternităţi
· Centre de protecţie, combatere şi asistare a victimelor abuzului fizic, sexual, traficului de carne vie etc.
· Centre de medicină preventivă şi educaţie pentru un stil de viaţă sănătos
· Centre pentru asistarea familiei cu membrii afectaţi de boli severe
· Centre de resocializare, clinice şi comunitare
· Centre de asistare şi protecţie a vârsnicilor
· ONG şi centre de protecţie, prevenţie sau asistare a copiilor victime ale excluderii sociale, violenţei familiale, abuzului şi neglijenţei (copiii străzii)
· Şcoli speciale şi de reeducare
· Spitalul studenţesc şi alte cabinete policlinice pentru studenţi
· Reţeaua de consiliere şcolară

Funcţia absolventului
· Pedopsiholog clinician (sub supervizare sau specialist, la absolvire, cu stagiu practic supervizat pe parcursul masteratului, în cond. recunoaşterii dreptului de liberă practică conf. Legii 213 din 2004
· Consilier psiholog clinician pentru copil, cuplu şi famiilie
· Psihoterapeut al copilului, cuplului şi familiei
· Psihoterapeut de familie
· Psihosexoterapeut
· Consultant sau Trainer de dezvoltare personală în grup, pentru copii, adolescenţi, cupluri şi familii


Programul de Master M3
Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică

ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNEA: Principala misiune a acestui program este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, psihologi specializaţi în psihologie clinică (evaluare şi intervenţie terapeutică.
Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost următoarele:
· necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică;
· cerinţele şi exigenţele privind formarea iniţială a psihologilor cu drept de liberă practică formulate de Colegiul Psihologilor din România, în baza Legii 213/2004;
· nivelul de cunoaştere şi de atractivitate a Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în spiritul psihoterapiei experienţiale unificatoare;
· nivelul crescut de apreciere a performanţelor Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti la nivel internaţional (Franţa, Israel, Australia, S.U.A., Italia).
· baza materială cu elemente de unicitate, cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială.

Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:
· Cunoaşterea şi aplicarea principalelor strategii metodologice, evaluative, preventive şi curative psihologice în asistarea tulburărilor psihice, psihosomatice şi de adaptare socială
· Cunoaşterea particularităţilor şi formarea deprinderilor diagnostice şi terapeutice de lucru în echipa medico-psiho-socială
· Utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor de proiectare, monitorizare şi evaluare a evoluţiei cazurilor sub tratament psihologic şi psihosocial.
· Utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor, de expertizare diagnostică şi prognostică a stării de sănătate mentală, a potenţialului psihic restant şi compensator recuperator, în principalele afecţiuni psihice, psihosomatice.
· Cunoaşterea şi utilitarea pricipalelor manifestări de patologie socială şi familială cu impact în starea de sănătate şi dezvoltare personală şi colectivă.
· Abilitarea în elaborarea şi utilizarea conectivă şi sintetică a avizelor psihologice expertale de tip clinic, a tipurilor de deficienţe cu impact asupra capacităţii de muncă şi a integrării sociale şi familiale. Evaluarea resurselor compensatorii şi activarea lor.
· Cunoaşterea şi abilitarea evaluativă în diagnoza psihosexologică, de cuplu şi de familie cu impact psihopatogen şi sociopatogen.
· Abilitarea în conceperea planului terapeutic şi intervenţia specifică în asistarea psihotraumelor, a toxicodependenţelor, a maladiilor severe psihice şi organice, a bolilor cu sfârşit letal, a persoanelor cu nevoi speciale şi a celor infectate cu HIV.
· Cunoaşterea şi utilizarea instrumentarului psihodiagnostic cognitiv, de personalitate şi proiectiv, necesar în evaluarea clinică a adulţilor (scale, teste, instrumente etc.)
· Cunoaşterea şi abilitarea în utilizarea interviului clinic, anamnezei, observaţiei clinice, a scalelor, instrumentelor şi situaţiilor experienţiale specifice în evaluarea şi asistarea adulţilor, cuplului şi famillilor disfuncţionale sau patogene.
· Cunoaşterea şi abilitarea iniţială minimală pentru practica terapiilor cognitiv-comportamentale, a terapiilor resocializatoare de grup cu suport creativ şi a tehnicilor hipnozei clinice şi ericksoniene.
· Utilizarea analizei transgeneraţionale în evaluarea şi asistarea cuplului şi a familiei disfuncţionale, precum şi a intervenţiei integrativ-umaniste de modificare a stilului de viaţă.
· Abilitarea pentru competenţa de practician în domeniul psihologiei clinice prin stagiu complet de practică supervizată evaluată (160-200 ore în principalele domenii clinice), în conf.cu normele în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România (legea 213/2004) privind recunoaşterea dreptului de liberă practică.

DEBUŞEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII
Tipul intreprinderii, instituţiei:
· clinici şi spitale de profil psihiatric şi neurologic
· clinici şi spitale de profil somatic (secţii de profil cardio-vaacular, digestiv-nutriţionist, respirator, dermatologic, uro-genital, obstretical etc.)
· secţii clinice şi spitale pentru asistarea bolilor cronice, cu sfârşit letal şi infecţioase (neoplazii, leucemii, SIDA , dializaţi etc)
· secţii clinice recuparatorii şi spitale de traumatologie ( spitale de urgenţă, afecţini locomotorii, chirurgie plastică şi reparatorie, afecţini senzoriale etc.)
· laboratoare de sănătate mintală
· geriatrie
· ONG-uri pentru asistarea şi protecţia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, boli cronice şi invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenţă domestică , abuz fizicşi sexual, familiilor cu copil autist etc.
· cabinete private de psihologie clinică şi consiliere psihologică
· reţeaua naţională de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă a bolnavilor cu invaliditate
· reţeaua naţională de expertiză medico-legală
· penitenciare şi DGP
· reţeaua naţională de Protecţia copilului
· centre şi institute de cercetare –dezvoltare de profil clinic şi de medicină preventivă
· centre şi societăţi profesionale de medicină alternativă şi complementară
· Agenţia naţională antidrog şi centre de recuperare a toxicodependenţilor
· Planning familial şi psihosexologie
· maternităţi
· Centre de protecţie, combatere şi asistare a victimelor abuzului fizic, sexual, traficului de carne vie etc.
· Centre de medicină preventivă şi educaţie pentru un stil de viaţă sănătos
· Centre pentru asistarea familiei cu membrii afectaţi de boli severe
· Centre de resocializare, clinice şi comunitare
· Secţii de ergoterapie şi terapii ocupaţionale
· Centre de asistare şi protecţie a vârsnicilor
· ONG şi centre de protecţie, prevenţie sau asistare a excluderii sociale, a efectelor discriminării, a problemelor de inadaptare şi integrare comunitară

Funcţia absolventului
· Psiholog clinician (sub supervizare sau specialist, la absolvire, cu stagiu practic supervizat pe parcursul masteratului, în cond. recunoaşterii dreptului de liberă practică conf. Legii 213 din 2004
· Consilier psiholog clinician

Programul de master M4
PSIHOLOGIA MUNCII SI TRANSPORTURILOR
ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNEA: Program masteral din ciclul II (Bologna), cu durata de 4 semestre. Principala misiune a acestui program este de a forma psihologi specializaţi în psihologia muncii şi transporturilor. Planul de invatamint cuprinde si practica supervizata, care va fi recunoscuta de Colegiul Psihologilor din Romania la acordarea dreptului de libera practica in domeniul psihologiei muncii, transporturilor si serviciilor.
OBIECTIVE
· Aprofundarea teoretică a problematicii specifice psihologiei aplicate în domeniul muncii industriale al transporturilor si serviciilor.
· Formarea abilitătilor practice de interventie şi suport psihologic în beneficiul personalului angajat în aceste domenii şi al organizatiilor angajatoare.
· Dezvoltarea capacităţilor de initiere si valorificare a unor programe de cercetare stiintifica.
· Realizarea unui nivel de competenta in domeniul psihologiei aplicate, compatibil cu programe similare la nivel european.

DEBUSEE PROFESIONALE
Psihologii specializati in domeniul muncii si transporturilor vor putea ocupa functii în:
· unitati economice si industriale, indiferent de obiectul de activitate
· companii de transporturi (terestru, naval sau aerian)
· firme de prestari servicii
· în organizatii guvernamentale si ONG-uri
· institute de cercetări de profil, civile sau militare.
· cabinete individuale de psihologia muncii si transporturilor pentru evaluare-testare psihologica la angajare sau periodica;
· cabinete de psihologie in serviciile de medicina muncii;


Disciplinele din planul de invatamint
Semestrul I
Metodologia cercetarii
Analiza psihologica a muncii
Testarea psihologica computerizata
Psihologie aeronautica
Psihologia transportului feroviar
Semestrul II
Analiza statistica a datelor
Evaluarea si selectia psihologica a personalului
Evaluarea performantelor in conducerea auto
Recrutarea personalului
Practică supervizata
Semestrul III
Evaluarea performantei profesionale in munca
Evaluare, selectie si expertiza psihologica in transporturi
Managementul serviciilor psihologice si legislatie
Psihologia instruirii si formarii personalului
Metode si tehnici de testare in psihologia muncii
Semestrul IV
Analiza şi prevenirea accidentelor
Motivare şi recompensă în muncă
Manifestări dezadaptative şi psihopatologice în muncă şi în transporturi
Metode şi tehnici de testare în psihologia transporturilor
Practică supervizată

Programul de master M5
PSIHOLOGIE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RESURSE UMANE

ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
50% media de licenţă
50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNE:
Principala misiune a acestui program este de a forma psihologi specializaţi în psihologia organizaţiilor, domenii aplicative de bază ale psihologiei, care se regăsesc în toate programele de formare a psihologilor la nivel mondial. Cele mai importante sarcini ale psihologilor din acest domeniu aplicativ, general recunoscute, sunt următoarele:
· Evaluare şi intervenţie organizaţională
· Consiliere şi consultanţă organizaţională
· Evaluarea performanţei şi identificarea modalităţilor de creştere a performanţei
· Managementul crizei organizaţionale, prevenirea şi depăşirea conflictelor organizaţionale
· Evaluarea sănătăţii organizaţionale (la nivel individual, grupal şi organizaţional)
· Selecţia şi evaluarea resurselor umane (teste şi chestionare de evaluare)

MOTIVAŢIE:
· Necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică;
· Cerinţele şi exigenţele privind formarea iniţială a psihologilor cu drept de liberă practică formulate de Colegiul Psihologilor din România, în baza Legii 213/2004;
· Psihologia organizaţională şi a resurselor umane este una dintre cele mai bine conturate direcţii aplicative ale psihologiei, atât la nivel naţional cât şi internaţional. În Romania, peste 50% din psihologii înregistraţi la Colegiul Psihologilor din România au solicitat drept de liberă practică într-unul din aceste domenii.
· Interesul declarat al unui număr ridicat de studenţi pentru o specializare în această direcţie aplicativă
· Baza materială a facultăţii constituită în jurul Centrului de Psihologie Aplicată

OBIECTIVE PRINCIPALE:
· Aprofundarea teoretică a problematicii specifice psihologiei aplicate în domeniul psihologiei organizaţionale şi a resurselor umane.
· Formarea abilităţilor practice de intervenţie şi suport psihologic în beneficiul personalului angajat şi al managementului din organizaţiile angajatoare.
· Dezvoltarea capacităţilor de iniţiere şi valorificare a unor programe de cercetare ştiinţifică în interacţiune directă cu mediul organizaţional productiv.
· Realizarea unui nivel de competenţă în domeniul psihologiei aplicate compatibil cu programe similare la nivel european.

DEBUŞEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII
Tipul întreprinderii, instituţiei
Psihologii specializaţi în domeniul psihologiei organizaţionale şi a resurselor umane vor putea ocupa funcţii în:
· unităţi economice şi industriale, indiferent de obiectul de activitate
· companii de consultanţă şi auditare a resurselor umane
· firme de prestări servicii
· în organizaţii guvernamentale şi ONG-uri
· institute de cercetări de profil, civile sau militare.
· cabinete individuale de psihologie organizaţională şi servicii;

Funcţia absolventului
În conformitate cu Codul Ocupaţiilor din România, în cadrul grupei de bază ”psihologi”, sunt incluse specializări profesionale care sunt acoperite de programa acestui master :

Cod COR Specializare:
244504 psihologia muncii şi organizaţională
244506 psihologia aplicată în servicii

Funcţiile pe care le vor putea ocupa absolvenţii sunt următoarele:
· consultant sau trainer în procese organizaţionale,
· consultant sau trainer de optimizare a comportamentului profesional şi organizaţional,
· psiholog specialist în resurse umane,
· psiholog consilier în organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale, ONG-uri,
· psiholog consultant pentru managementul organizaţiei şi Departamentul de Resurse Umane.

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTERAT M6
PSIHOLOGIA EDUCATIEI

ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNEA: Misiunea principala a acestui program este aceea de a forma psihologi specializaţi pentru serviciile de asistenta psihologica din unitatile si structurile cu profil educativ
La baza acestui program de studii masterale au stat următoarele motive :
· necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică;
· cerinţele şi exigenţele privind formarea iniţială a psihologilor cu drept de liberă practică formulate de Colegiul Psihologilor din România, în baza Legii 213/2004;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în domeniul asistentei psihologice in comunitatile educative

OBIECTIVE: Programul masteral prin curriculumul sau îşi propune următoarele
obiective:
· Asigurarea unei cunoaşteri specializate cu privire la problematica domeniilor de aplicatie a psihologiei educatiei
· Cunoaşterea fondului bibliografic, a autorilor, publicaţiilor si lucrărilor prezentate în cadrul celor mai importante congrese focalizate pe problematica psihologiei in domeniul educatiei
· constituirea si/sau consolidarea unui model de integrare a cunostintelor şi de dialog între specialistii din diferite domenii aplicative ale psihologiei
· dezvoltarea constiintei si identitatii profesionale a psihologilor din sistemul educativ de stat si particular
· promovarea/stimularea cercetarii interdiciplinare a temelor si problemelor specifice domeniului educatiei
· dezvoltarea/perfectionarea setului de competenţe care să permită obţinerea atestatului de liberă practică în domeniul psihologiei si consilierii educationale
· Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:
· Cunoaşterea şi aplicarea principalelor strategii metodologice, evaluative si de interventie psihologica in domeniul educatiei
· Cunoaşterea particularităţilor şi formarea deprinderilor de evaluare si interventie psihologica in comunitatile educative
· Utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor de proiectare, monitorizare şi evaluare a evoluţiei individului in cursul procesului instructiv-educativ care se desfasoara in variate structuri formale si informale de educatie si invatamant
· Utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor de evaluare a potentialului de invatare si dezvoltare a individului in contextul procesului educativ
· Cunoaşterea şi utilizarea instrumentarului psihodiagnostic cognitiv, de personalitate şi proiectiv, necesar în evaluarea functionarii psihicului copilulu, adolescentului si adultului integrati intr-un proces formativ in domeniul educatiei (scale, teste, instrumente etc.)
· Abilitarea în elaborarea şi utilizarea integrativ-sintetica a instrumentelor de evaluare si interventie psihologica in domeniul educatiei
· Cunoaşterea şi abilitarea iniţială minimală pentru interventiile primare si secundare din unitatile si structurile cu rol educativ
· Abilitarea pentru competenţa de practician în domeniul psihologiei educatiei prin stagiu complet de practică supervizată evaluată în conf.cu normele în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România (legea 213/2004) privind recunoaşterea dreptului de liberă practică.
· Abilitarea pentru evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei şi cadrelor didactice – preuniversitare şi universitare;
· Abilitarea pentru a desfasura activitati de consiliere şcolară si vocaţională, intervenţie psihologică si consultanţă in domeniul educatie;
· Cunoasterea si utilizarea metodelor si tehnicilor de consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate.

DEBUŞEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII
Tipul intreprinderii, instituţiei:
· creşe, grădiniţe, şcoli, universităţi din sectorul public si privat,
· cabinete şi centre de asistenţă psihopedagogică,
· centre de consiliere şi dezvoltare a carierei,
· centre de plasament sau alte instituţii de profil.

· ONG-uri pentru asistarea şi protecţia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, boli cronice şi invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenţă domestică , abuz fizicşi sexua, familiilor cu copil autist etc.
· penitenciare şi DGP
· reţeaua naţională de Protecţia copilului
· Agenţia naţională antidrog şi centre de recuperare a toxicodependenţilor
· Centre de protecţie, combatere şi asistare a victimelor abuzului fizic, sexual, traficului de carne vie etc.
· Centre de medicină preventivă şi educaţie pentru un stil de viaţă sănătos
· Centre de resocializare si comunitare
· ONG şi centre de protecţie, prevenţie sau asistare a excluderii sociale, a efectelor discriminării, a problemelor de inadaptare şi integrare comunitară

FUNCŢIA ABSOLVENTULUI:
· Psiholog cu specializarea in psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
· Psiholog şcolar (practicant/ sub supervizare, specialist,principal) în cond. recunoaşterii dreptului de liberă practică conf. Legii 213 din 2004
· Consilier psihopedagog/educational
Programul de studii masterale propus este primul de acest gen pe care il ofera Catedra de Psihologie a Universităţii Bucureşti si printre putinele existente in Bucuresti, raspunzand nevoilor de formare continua ale unui numar in continua crestere de tineri specialisti in domeniul ofertei educationale din aceasta zona geografica. În cadrul acestui program de studii masterale sunt implicaţi membri ai catedrei cu bune performante profesionale, dedicati pregatirii specialistilor pentru domeniul educatiei.

Programul de master
PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE
ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fără tematică, fără bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNE: Programul masteral din ciclul II (Bologna), cu durata de 4 semestre are drept principală misiune formarea profesională a psihologilor în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale în acord cu standardele de calitate promovate de Colegiul Psihologilor din România.
OBIECTIVE:
* Cunoașterea aprofundată a domeniilor de competență necesare formării profesionale în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale.
* Dezvoltarea capacităților practice de evaluarea și selecție psihologică în domeniile securității naționale și securității private
* Formarea abilităţilor practice de intervenţie şi suport psihologic în beneficiul personalului angajat în securitatea națională și securitatea privată
* Dezvoltarea capacităţilor de iniţiere şi valorificare a unor programe de cercetare psihologică aplicată în securitatea națională și în securitatea privată

DEBUŞEE PROFESIONALE
Psihologii specializaţi în domeniul securității naționale vor putea ocupa funcţii sau vor putea furniza, conform competențelor, servicii psihologice în:
* unități ale Ministerului Apărării Naționale
* unități ale Ministerului Administrației și Internelor
* structuri ale Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe
* structuri ale Ministerului de Justiție și Libertăților Cetățenești
* structuri ale Administrației Naționale a Penitenciarelor din România
* unități ale Serviciului de Telecomunicații Speciale
* unități ale Serviciului de Pază și Protecție
* alte structuri ale statului cu atribuții în domeniul securității naționale
* companii private de transporturi valori speciale
* firme de prestări servicii de pază și gardare
* firme de detectivi particulari
* organizaţii guvernamentale şi ONG-uri
* institute de cercetări de profil, civile sau militare.
* cabinete individuale de psihologie, cabinete asociate de psihologie și societăți civile profesionale pentru furnizarea serviciilor psihologice în domeniul securității private;

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
ANUL I
Semestrul I
Managementul serviciilor psihologice
Metodologia cercetării psihologice
Analiza muncii, evaluare și selecție psihologică
Diagnoză și intervenție organizațională
Inteligență emoțională

Semestrul II
Analiza statistică a datelor
Tehnica interviului
Psihologie clinică
Psihologie judiciară și penitenciară
Practică supervizată – anul I

ANUL II
Semestrul I
Psihologia Intelligence-ului: analiza psihologică a informației
Psihoterapii cognitiv – comportamentale
Psihopatologie militară
Asistență și intervenție psihologică în domeniul securității naționale
Agresivitate și psihopatologie socială

Semestrul II
Managementul stresului în organizații
Psychological profiler
Managementul percepției în domeniul securității naționale
Pregătirea psihologică a personalului din domeniul securității naționale
Practică supervizată – anul II

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 

blogger templates | Psihopedia