Cautare rapida

Daca v-a placut si vreti sa sustineti acest blog, puteti face o donatie

sâmbătă, 29 august 2009

Masterat "CONSILIERE ÎN ŞCOALĂ: DEZVOLTARE ŞI SĂNĂTATE MINTALĂ"

CONSILIERE ÎN ŞCOALĂ: DEZVOLTARE ŞI SĂNĂTATE MINTALĂ
(4 semestre)

Coordonator program: prof. univ. dr. Adrian Opre

Programul masteral Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală se focalizează asupra strategiilor de optimizare a dezvoltării cognitive, emoţionale şi sociale, respectiv asupra programelor de promovare a sănătăţii mintale la copil şi adolescent.

Prin obiectivele sale programul se adresează tuturor persoanelor cu licenţă în psihologie, ştiinţe ale educaţiei şi alte domenii socio-umane, interesate de:
• Consilierea psihoeducaţională şi vocaţională a copiilor şi adolescenţilor
• Consilierea psihologică a copiilor, adolescenţilor, familiilor şi cadrelor didactice
• Intervenţii psihologice în contexte educaţionale
• Optimizarea activităţilor de grup la copii şi adolescenţi
• Promovarea/optimizarea sănătăţii mintale la copii şi adolescenţi
• Cercetare avansată în domeniile circumscrise de program

Beneficii şi oportunităţi:
• Formări interactive, în grupuri mici, pe problematica dezvoltării cognitive, emoţionale şi sociale a copiilor şi adolescenţilor
• Exersare supervizată a unor tehnici de consiliere psihologică, prevenţie şi intervenţie, individuale/de grup
• Burse pentru stagii practice supervizate în instituţii publice şi private
• Ocazia de a lucra cu specialişti de renume din ţară şi străinătate
• Antrenarea în proiecte de cercetare/dezvoltare naţionale şi internaţionale ale catedrei
• Stagii de formare/cercetare în străinătate

Beneficii pentru licenţiaţii în psihologie:
• Prin parcurgerea acestui program, psihologii vor fi eligibili pentru atestarea dreptului de liberă practică, de către Colegiul Psihologilor din România, în calitate de:
a) psiholog practicant autonom în domeniul psihologiei educaţionale, consilierii şcolare şi vocaţionale
b) psiholog practicant autonom în domeniul consilierii psihologice cognitiv-comportamentale (la absolvirea programului), respectiv psiholog practicant sub supervizare (după primele două semestre) – pe baza unui acord de colaborare cu Asociaţia de Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale din România

Consilierea psihologică este o formă de intervenţie psihologică care poate fi practicată doar de psihologi, după un program riguros de pregătire/formare într-o formă specifică de consiliere psihologică, care se adresează mai mult primei componente a psihologiei clinice (promovarea sănătăţii, preventie primară, secundară şi terţiară, patologie subclinică etc.). In cazul de faţa, in baza acordului sus menţionat noi oferim formare in consilierea psihologică de tip cognitiv - comportamental.
Locuri disponibile:
a. 28 locuri bugetate b. 25 locuri cu taxa

Curriculumul programului programului:
• Dezvoltarea copilului şi adolescentului
• Ştiinţe cognitive aplicate
• Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup
• Promovarea sănătăţii mintale la copii şi adolescenţi
• Consiliere şcolară şi vocaţională
• Educaţia raţional emotivă şi comportamentală
• Managementul clasei de elevi
• Personalitatea: diagnoză şi intervenţie
• Embodiment, cognition and developmental process
• Adaptation and learning in individuals and groups
• Evaluarea funcţionarea cognitive şi socio-emoţionale
• Metode avansate de cercetare
• Trasee specifice de dezvoltare cognitivă
• Dezvoltare şi sănătate mintală în copilăria timpurie
• E-learning: procese de învăţare şi probleme specifice
• Tehnici avansate de analiză a datelor
• Etică în psihologia aplicată
• Educaţie şi îndrumare religioasă

Competenţe dezvoltate prin program:
Pentru cei preocupaţi să ofere servicii psihologice copiilor, adolescenţilor şi familiilor acestora, precum şi cadrelor didactice, programul dezvoltă competenţe de
• Evaluarea psihologică şi diagnoza profilului cognitiv, afectiv şi de personalitate
• Consilierea psihologică individuală, în grup, de grup (profesional, familie, etc.)
• Consiliere psiho-educaţională şi vocaţională
• Elaborarea şi implementarea de programe de prevenţie, intervenţie şi optimizare personală

Personalul didactic formator:
• Prof.univ.dr. Băban Adriana
• Prof.univ.dr. David Daniel
• Prof.univ.dr. Jurcău Nicolae
• Prof.univ.dr. Miclea Mircea
• Prof.univ.dr. Opre Adrian
• Conf.univ.dr. Benga Oana
• Conf.univ.dr. Chifu-Oros Cristian
• Conf.univ.dr. Ciascai Liliana
• Conf.univ.dr. Szentagotai-Tătar Aurora
• Conf.univ.dr. Timiş Vasile
• Lect.univ.dr. Ionescu Dorothea
• Lect.univ.dr. Mih Viorel
• Asist.univ.dr. Negru Oana

Cadre didactice asociate:
• Prof.univ.dr. Robert Goldstone, Universitatea Indiana, SUA
• Prof.univ.dr. Romiţă Iucu, Universitatea Bucureşti
• Prof.univ.dr. Mihaela Miroiu, SNSPA, Bucureşti
• Prof.univ.dr. Linda Smith, Universitatea Indiana, SUA
• Dr. Nicolae Nistor, Universitatea L. Maximilian, Munchen, Germania

Oportunităţi de angajare:
• Creşe, grădiniţe şi şcoli, publice şi private
• Cabinete private de consiliere psihologica şi consultanţă
• Centre de consiliere şi orientare din şcoli/universităţi sau autonome
• Centre judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE şi CJAPP)
• Direcţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului
• Centre de excelenţă
• Organizaţii non-guvernamentale

Condiţii de admitere:
• 20% media de licenţă
• 80% susţinerea orală a unui proiect de 2-3 pagini (cercetare sau aplicativ) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral (vezi tematica orientativă şi structura proiectului)
Proiectul se prezintă sub formă tipărită, un exemplar, la momentul înscrierii; evaluarea sa este integrată în punctajul de admitere
Se solicită un certificat de competenţă lingvistică într-o limba de circulaţie internaţională (minim 20 de puncte)

Criteriu de departajare:
Nota obţinută la susţinerea orală şi evaluarea proiectului.

Procedura de înscriere:
Depunerea dosarului la sediul Facultăţii de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei. Str. Republicii nr. 37, Cluj-Napoca, în perioada 31 august-5 septembrie 2009.

Tematică orientativă pentru elaborarea proiectului:
• Principii şi metode de consiliere şcolară şi a carierei
• Consilierea psihologică a copilului, adolescentului şi a familiei
• Psihologie ştiinţifică versus psihologie de simţ comun
• Psihologia cognitivă şi ştiinţele cognitive
• Caracteristici şi modalităţi de optimizare a dezvoltării cognitive, sociale şi emoţionale la copii şi adolescenţi
• Promovarea sănătăţii mintale la copii şi adolescenţi
• Personalitatea şi educaţia: personalitatea copilului şi adolescentului

Bibliografie orientativă pentru elaborarea proiectului:
• Băban, A. (coord.) (2009). Consilierea educaţională, Ed. ASCR
• Benga, O. (2002). Psihologia dezvoltării, Ed. ASCR. Cluj
• Croft, C. (2007). The six keys: strategies for promoting children,s mental health in early childhood programs, Sparrow Media Group
• David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente, Ed. Polirom, Iaşi
• Miclea, M. (1999). Psihologie cognitivă, Ed. Polirom, Iaşi
• Opre, A. (2002/2004). Noi tendinţe în psihologia personalităţii, vol I şi II, Ed. ASCR, Cl
• Opre, A, Boroş, S. (2006). Personalitatea în abordările psihologiei contemporane, Ed. ASCR, Cluj
• Schaffer, R.H. (2007). Introducere în psihologia copilului, Ed. ASCR, Cluj
• Stevenson, L., Miclea, M., Opre, A. (2007). Orientarea în carieră, Atelier Didactic, Bucureşti
• Waters,V. (2003). Poveşti Raţionale Pentru Copii. Cluj Napoca: Editura ASCR. Traducerea şi adaptarea în limba româna: David, D., Opre, A.
• Vernon, A. (2004). Consilierea în şcoală. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educatie raţional-emotivă şi comportamentală, Clasele I-IV; V-VII;.IX-XII (original Thinking, Feeling, Behaving. An emotional education Curriculum for Childrens). Cluj Napoca: Editura ASCR. Traducerea şi adaptarea în limba română: Opre, A., David, D., A. Baltag şi Vaida, S.

Informaţii suplimentare: www.psychology.ro (PROGRAME)
masterconsiliere@psychology.ro
telefon/fax: 0264/590967
0264/598898

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 

blogger templates | Psihopedia