Cautare rapida

Daca v-a placut si vreti sa sustineti acest blog, puteti face o donatie

sâmbătă, 29 august 2009

Masterat - PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE ŞI SĂNĂTATE ORGANIZAŢIONALĂ

PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE
ŞI SĂNĂTATE ORGANIZAŢIONALĂ

- 2 ani -

Coordonatorul programului: Prof. univ. dr. Mircea Miclea


Programul de masterat Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională este conceput pentru a oferi o fundamentare ştiinţifică în domeniul psihologiei aplicate în context industrial – organizaţional. Programul include atât discipline de bază oferite în cadrul planurilor de învăţământ pe domeniul psihologiei resurselor umane cât şi o serie de cursuri în domeniul psihologiei sănătăţii ocupaţionale, managementul stresului şi training în organizaţii. Aceste cursuri sunt proiectate pentru a răspunde nevoilor specialiştilor din domeniul psihologiei muncii, organizaţionale şi sănătăţii ocupaţionale.
Programul de Master propus este organizat conform unor criterii academice naţionale şi internaţionale, respectând însă şi standardele profesionale ale Comisiei de Psihologia Muncii, Transporturilor şi Serviciilor a CPR. Absolvenţii acestui Program de Master vor avea următoarele competenţe profesionale (recunoscute de către CPR) care le vor permite inserţia rapidă pe piaţa muncii:
• Psiholog pacticant în psihologia muncii şi organizaţională;
• Psiholog practicant în domeniul serviciilor.
Acest Program, prin curriculum propus, curriculum expresie a paradigmei „scientist-practitioner”, este o îmbinare fericită a cercetării cu practica profesională, satisfăcând atât standardele UBB, de universitate orientată pe cercetare avansată, cât şi standardele CPR, forul care reglementează practica profesională în domeniu pe piaţa muncii. În baza competenţelor formate în cadrul Programului, absolvenţi vor putea fie să se insereze rapid în câmpul muncii, fie să-şi continue performant pregătirea la nivel de cercetare în cadrul Programelor Doctorale.
Planul de învăţământ (vezi anexa 2.1.1-1) a fost structurat pentru a asigura formarea masteranzilor în paradigma „scientist-practitioner”, care formează profesionişti cu abilităţi de practică psihologică avansată şi cercetare riguroasă.
Menţionăm că unele cursuri vor fi tinute de profesori invitati de la universitati din Europa, SUA şi Canada.
Pentru participanţii la acest master se vor oferi stagii de practica in unitati economice (departamente de resurse umane) si unitati publice si private de cercetare dezvoltare.
Materiile din planul de învăţământ sunt astfel selectate pentru a asigura realizarea a două obiective generale:
1. integrarea masteratului în masteratele de profil de la nivel internaţional, prioritar in Spaţiul European al Învăţământului Superior;
2. satisfacerea cerinţelor Colegiul Psihologilor din România, ceea ce permite integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii.
Acestor obiective generale le corespund o serie de obiective specifice, luând în considerare domeniul de studiu şi potenţialele aplicaţii ale acestuia:
• asigurarea însuşirii unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi generale şi specifice necesare profesării ca psiholog în domeniile-ţintă (psihologia muncii şi organizaţională, managementul resurselor umane, psihologia sănătăţii ocupaţionale etc.)
• formarea deprinderilor de diagnosticare şi intervenţie (la nivel individual, de grup sau organizaţional);
• modelarea profesională pentru lucru în echipă, abordări interdisciplinare şi pentru cercetare şi dezvoltare (de servicii şi produse);
• pregătirea de specialitate în domeniul psihologiei muncii.
• constituirea şi întreţinerea comunicării în interiorul unei reţele de specialişti în domeniul psihologiei muncii şi resurselor umane, precum şi racordarea la reţeaua internaţională de formatori şi practicieni în domeniu.

Criterii de admitere:
Prezentarea unui proiect de cercetare in domeniu (max. 4 pagini). Proiectul se prezinta in forma scrisa, un exemplar, in momentul sustinerii interviului si ramine la dispozitia comisiei (50% din nota).
Interviu de selecţie. Interviul va fi centrat pe verificarea cunostintelor care fundamenteaza proiectului de cercetare (50%)

Criteriul de departajare
În caz de egalitate, departajarea se va face in functie de punctajul obţinut la interviul de selecţie.

Tematica orientativa:
• Cunoştinţe de psihologia muncii (analiza muncii, evaluarea performanţelor profesionale, selecţia profesională a personalului).
• Psihologie organizaţională - metode de diagnoză şi intervenţie
• Cunostiinte de psihologia sanatatii si psihologie cognitiva.

Bibliografie orientativă:
Chirică S. (1996): Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie, Cluj-Napoca, Ed. SO
Miclea M. (2000). Psihologie cognitivă. Ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi.
Pitariu, H. D., (2006). Proiectarea fişelor de post, evaluarea posturilor de muncă şi a personalului.Un ghid practic pentru managerii de resurse umane. Ediţia a II-a. Editura Irecson, Bucureşti.

Se acceptă orice altă sursă bibliografică, română sau străină, cu tematica similara pe domeniul resurselor umane şi psihologiei sănătăţii.

Condiţii de eligibilitate:
Pentru masteratul de Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizationala pot aplica studenţi licenţiaţi, absolvenţi ai unei facultăţi de trei sau patru ani din orice domeniu.

Se solicită un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de ciculaţie internaţională.

Colectivul de Cadre didactice care deserveşte programul masteral:

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB, Cluj-Napoca
 Prof. univ. dr. Mircea Miclea
 Prof. univ. dr. Horia D. Pitariu
 Prof. univ. dr. Adriana Băban
 Conf. univ. dr. Sofia Chirică
 Conf. univ. dr. Adrian Opre
 Lect. univ. dr. Petre Curşeu
 Lect. univ. dr. Viorel Mih
 Lect. univ. dr. Dana Opre
Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca  Prof. Dr. Nicolae Jurcău
Universitatea Tibiscus, Timişoara  Conf. Dr. Monica Albu
Universitatea Pierre Mendez, Grenoble, Franţa  Prof. Dr. Remi Kouabenan
Universitatea Eotvos Lorand, Budapesta  Prof. Dr. Laszlo MeroCursurile programului masteral:

SEMESTRUL I
Psihologia resurselor umane
Psihologia sănătăţii ocupaţionale
Complexitate şi dinamică organizaţională
Metodologia cercetării şi analiza datelor (I)
Training în organizaţii
SEMESTRUL II
Stres şi emoţii în organizaţii: Modele şi mijloace de diagnoză
Diagnoza organizaţională
Programe de promovare a sănătăţii în organizaţii
Metodologia cercetării şi analiza datelor (II) (curs practic)
Stagiu practic (30 ore)
SEMESTRUL III
Managementul stresului
Psihologie economică
Ergonomie cognitivă
Managementul proiectelor
Stagiu practic (30 ore)
Curs opţional
Curs opţional 1 Dezvoltare organizaţională
Curs opţional 2 Principii de E-Learning
SEMESTRUL IV
Psihosociologia accidentelor de muncă
Tehnici de comunicare şi negociere
Diagnoză şi intervenţie în psihologia personalităţii
Coaching: Metode şi tehnici
Stagiu practic (30 ore)
Dizertaţie
Curs opţional
Curs opţional 1 Psihologia consumatorului şi a reclamei
Curs opţional 2 Psihologia şi dezvoltarea carierei

Perioada de inscriere 1-9 septembrie 2008, la Secretariatul de pe str. Republicii 37, intre orele 9-14.

Data examen 11.09.2008 la Institutul de Psihologie (str. Republicii 37)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 

blogger templates | Psihopedia