Cautare rapida

Daca v-a placut si vreti sa sustineti acest blog, puteti face o donatie

sâmbătă, 29 august 2009

Masterat - PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE ŞI SĂNĂTATE ORGANIZAŢIONALĂ

PSIHOLOGIA RESURSELOR UMANE
ŞI SĂNĂTATE ORGANIZAŢIONALĂ

- 2 ani -

Coordonatorul programului: Prof. univ. dr. Mircea Miclea


Programul de masterat Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizaţională este conceput pentru a oferi o fundamentare ştiinţifică în domeniul psihologiei aplicate în context industrial – organizaţional. Programul include atât discipline de bază oferite în cadrul planurilor de învăţământ pe domeniul psihologiei resurselor umane cât şi o serie de cursuri în domeniul psihologiei sănătăţii ocupaţionale, managementul stresului şi training în organizaţii. Aceste cursuri sunt proiectate pentru a răspunde nevoilor specialiştilor din domeniul psihologiei muncii, organizaţionale şi sănătăţii ocupaţionale.
Programul de Master propus este organizat conform unor criterii academice naţionale şi internaţionale, respectând însă şi standardele profesionale ale Comisiei de Psihologia Muncii, Transporturilor şi Serviciilor a CPR. Absolvenţii acestui Program de Master vor avea următoarele competenţe profesionale (recunoscute de către CPR) care le vor permite inserţia rapidă pe piaţa muncii:
• Psiholog pacticant în psihologia muncii şi organizaţională;
• Psiholog practicant în domeniul serviciilor.
Acest Program, prin curriculum propus, curriculum expresie a paradigmei „scientist-practitioner”, este o îmbinare fericită a cercetării cu practica profesională, satisfăcând atât standardele UBB, de universitate orientată pe cercetare avansată, cât şi standardele CPR, forul care reglementează practica profesională în domeniu pe piaţa muncii. În baza competenţelor formate în cadrul Programului, absolvenţi vor putea fie să se insereze rapid în câmpul muncii, fie să-şi continue performant pregătirea la nivel de cercetare în cadrul Programelor Doctorale.
Planul de învăţământ (vezi anexa 2.1.1-1) a fost structurat pentru a asigura formarea masteranzilor în paradigma „scientist-practitioner”, care formează profesionişti cu abilităţi de practică psihologică avansată şi cercetare riguroasă.
Menţionăm că unele cursuri vor fi tinute de profesori invitati de la universitati din Europa, SUA şi Canada.
Pentru participanţii la acest master se vor oferi stagii de practica in unitati economice (departamente de resurse umane) si unitati publice si private de cercetare dezvoltare.
Materiile din planul de învăţământ sunt astfel selectate pentru a asigura realizarea a două obiective generale:
1. integrarea masteratului în masteratele de profil de la nivel internaţional, prioritar in Spaţiul European al Învăţământului Superior;
2. satisfacerea cerinţelor Colegiul Psihologilor din România, ceea ce permite integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii.
Acestor obiective generale le corespund o serie de obiective specifice, luând în considerare domeniul de studiu şi potenţialele aplicaţii ale acestuia:
• asigurarea însuşirii unor cunoştinţe, competenţe şi abilităţi generale şi specifice necesare profesării ca psiholog în domeniile-ţintă (psihologia muncii şi organizaţională, managementul resurselor umane, psihologia sănătăţii ocupaţionale etc.)
• formarea deprinderilor de diagnosticare şi intervenţie (la nivel individual, de grup sau organizaţional);
• modelarea profesională pentru lucru în echipă, abordări interdisciplinare şi pentru cercetare şi dezvoltare (de servicii şi produse);
• pregătirea de specialitate în domeniul psihologiei muncii.
• constituirea şi întreţinerea comunicării în interiorul unei reţele de specialişti în domeniul psihologiei muncii şi resurselor umane, precum şi racordarea la reţeaua internaţională de formatori şi practicieni în domeniu.

Criterii de admitere:
Prezentarea unui proiect de cercetare in domeniu (max. 4 pagini). Proiectul se prezinta in forma scrisa, un exemplar, in momentul sustinerii interviului si ramine la dispozitia comisiei (50% din nota).
Interviu de selecţie. Interviul va fi centrat pe verificarea cunostintelor care fundamenteaza proiectului de cercetare (50%)

Criteriul de departajare
În caz de egalitate, departajarea se va face in functie de punctajul obţinut la interviul de selecţie.

Tematica orientativa:
• Cunoştinţe de psihologia muncii (analiza muncii, evaluarea performanţelor profesionale, selecţia profesională a personalului).
• Psihologie organizaţională - metode de diagnoză şi intervenţie
• Cunostiinte de psihologia sanatatii si psihologie cognitiva.

Bibliografie orientativă:
Chirică S. (1996): Psihologie organizaţională. Modele de diagnoză şi intervenţie, Cluj-Napoca, Ed. SO
Miclea M. (2000). Psihologie cognitivă. Ediţia a II-a, Editura Polirom, Iaşi.
Pitariu, H. D., (2006). Proiectarea fişelor de post, evaluarea posturilor de muncă şi a personalului.Un ghid practic pentru managerii de resurse umane. Ediţia a II-a. Editura Irecson, Bucureşti.

Se acceptă orice altă sursă bibliografică, română sau străină, cu tematica similara pe domeniul resurselor umane şi psihologiei sănătăţii.

Condiţii de eligibilitate:
Pentru masteratul de Psihologia Resurselor Umane şi Sănătate Organizationala pot aplica studenţi licenţiaţi, absolvenţi ai unei facultăţi de trei sau patru ani din orice domeniu.

Se solicită un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de ciculaţie internaţională.

Colectivul de Cadre didactice care deserveşte programul masteral:

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB, Cluj-Napoca
 Prof. univ. dr. Mircea Miclea
 Prof. univ. dr. Horia D. Pitariu
 Prof. univ. dr. Adriana Băban
 Conf. univ. dr. Sofia Chirică
 Conf. univ. dr. Adrian Opre
 Lect. univ. dr. Petre Curşeu
 Lect. univ. dr. Viorel Mih
 Lect. univ. dr. Dana Opre
Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca  Prof. Dr. Nicolae Jurcău
Universitatea Tibiscus, Timişoara  Conf. Dr. Monica Albu
Universitatea Pierre Mendez, Grenoble, Franţa  Prof. Dr. Remi Kouabenan
Universitatea Eotvos Lorand, Budapesta  Prof. Dr. Laszlo MeroCursurile programului masteral:

SEMESTRUL I
Psihologia resurselor umane
Psihologia sănătăţii ocupaţionale
Complexitate şi dinamică organizaţională
Metodologia cercetării şi analiza datelor (I)
Training în organizaţii
SEMESTRUL II
Stres şi emoţii în organizaţii: Modele şi mijloace de diagnoză
Diagnoza organizaţională
Programe de promovare a sănătăţii în organizaţii
Metodologia cercetării şi analiza datelor (II) (curs practic)
Stagiu practic (30 ore)
SEMESTRUL III
Managementul stresului
Psihologie economică
Ergonomie cognitivă
Managementul proiectelor
Stagiu practic (30 ore)
Curs opţional
Curs opţional 1 Dezvoltare organizaţională
Curs opţional 2 Principii de E-Learning
SEMESTRUL IV
Psihosociologia accidentelor de muncă
Tehnici de comunicare şi negociere
Diagnoză şi intervenţie în psihologia personalităţii
Coaching: Metode şi tehnici
Stagiu practic (30 ore)
Dizertaţie
Curs opţional
Curs opţional 1 Psihologia consumatorului şi a reclamei
Curs opţional 2 Psihologia şi dezvoltarea carierei

Perioada de inscriere 1-9 septembrie 2008, la Secretariatul de pe str. Republicii 37, intre orele 9-14.

Data examen 11.09.2008 la Institutul de Psihologie (str. Republicii 37)

Masterat Psihologia Sănătăţii

NOU PROGRAM MASTERAL OFERIT DE CATEDRA DE PSIHOLOGIE

Psihologia Sănătăţii
(4 semestre)
Coordonator masterat: Prof. dr. Adriana Baban (adresa email: adrianababan@psychology.ro)
Cui se adresează:
• dacă sunteţi intrigaţi de modul în care factorii biologici, psihologici, sociali şi culturali interacţionează în influenţarea stării de sănătate
• dacă sunteţi interesaţi de programe de promovarea sănătăţii şi de prevenire a îmbolnăvirilor
• dacă doriţi să vă aduceţi contribuţia în îmbunătăţirea calităţii îngrijirii şi serviciilor medicale
• dacă sunteţi motivat pentru cercetare de vîrf în domeniul psihologiei sănătăţii şi să colaboraţi la unul din cele 5 granturi internaţionale şi naţionale
• dacă doriţi să lucraţi în echipe interdisciplinare, alături de cadre medicale, asistenţi sociali, psihologi, epidemiologi, sociologi, manageri
Atunci aplicaţi pentru acest masterat!


Obiective:
• Formarea de specialişti în psihologia sănătăţii şi dezvoltării personale & comunitare
• Dezvoltarea de competenţe generale şi specifice implicate în cercetarea avansată pe domeniu
• Modelarea profesională pentru lucru în echipă (psiholog, epidemiolog, medic, sociolog, educator, manager) în proiectele de promovare a sănătăţii şi prevenţiei îmbolnăvirilor şi recidivelor
Competenţe:
 Masteratul asigură competenţe specifice mai multor domenii de practică psihologică dintre care domeniul educaţional, muncii & organizaţional, clinic şi apărării.
 Absolventul acestui masterat poate obţine dreptul de psiholog practicant autonom în domeniul Consilierii Psihologice Cognitiv-Comportamentale (la absolvirea programului), respectiv psiholog practicant sub supervizare (după primele două semestre), în baza unui acord de colaborare cu Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România,
Programul asigură transferul unui set de cunoştinţe declarative şi procedurale de psihologia sănătăţii necesare în:
1) identificarea şi evaluarea factorilor psihologici cu funcţie sanogenă, respectiv patogenă care influenţează starea de sănătate populaţională şi individuală
2) aplicarea teoriilor şi modelelor de decizie şi schimbare a comportamentelor de risc şi de promovare a celor de protecţie
3) proiectarea, implementarea şi evaluarea programelor de prevenţie primară şi secundară a factorilor de risc pentru boli cronice la nivel de grup, comunitar, organizaţional şi populaţional
Avantajele masteratului:
• standarde înalte de calitate
• abordare interdisciplinară
• imersare în contextul autohton
• familiarizare cu contextul internaţional
• dezvoltare de aptitudini practice
• dezvoltare personală
• oportunităţi de cercetare în proiecte şi granturi internaţionale
• oportunităţi de dezvoltare profesională (inclusiv program doctoral)
Cursuri Oferite:
Semestrul I
Cogniţii şi sănătate
Prof. Univ. Dr. Mircea Miclea
Emoţii şi sănătate
Conf. Univ. Dr. Aurora Szentagotai Tătar
Personalitate: diagnoză şi intervenţie
Prof. Univ. Dr. Adrian Opre
Promovarea sănătăţii la copii si adolescenţi
Prof. Univ. Dr. Adriana Băban
Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup
Prof. Univ. Dr. Daniel David

Semestrul II
Comportament şi sănătate
Lect. Univ. Dr. Viorel Mih
Metode avansate de analiza a datelor
Conf. Univ. Dr. Ioan Cristian Chifu
Neuroştiinţe si sănătate mintală
Lect. Univ. Dr. Andrei Miu
Educaţia raţional emotivă şi comportamentală
Prof. Univ. Dr. Adrian Opre

Semestrul III
Psihologia sănătăţii ocupaţionale
Prof. Univ. Dr. Adriana Băban
Managementul stresului
Prof. Univ. Dr. Mircea Miclea
Psihologie pozitivă
Prof. Univ. Dr. Daniel David
Conf. Univ. Dr. Aurora Szentagotai Tătar


Semestrul IV
Promovarea sănătăţii şi calităţii vieţii la vârstnici
Conf. Univ. Dr. Aurora Szentagotai Tătar
Comunicarea în sănătate
Cerc. III Răzvan Cherecheş
Inegalitate, gen şi sănătate
Prof. Univ. Dr. Livia Popescu

Cursuri Opţionale
Dezvoltare şi sănătate mintală în copilăria timpurie (0-3 ani)
Conf. Univ. Dr. Oana Benga
Politici de sănătate
Cerc. III Răzvan Cherecheş
Metode avansate de cercetare calitativă
Prof. Univ. Dr. Adriana Băban
Cultură organizaţională şi sănătate
Prof. Univ. Dr. Sofia Chirică
Educaţie pentru sănătate în şcoli
Lect. Univ. Dr. Eva Kallay
Consiliere şcolară
Lect. Univ. Dr. Viorel Mih

Perspective de angajare
Sector public:
Centre Naţionale de Politici de Sănătate
Direcţii Judeţene de Sănătate Publică
Centre de Management Sanitar
Institute de Sănătate Publică şi Cercetări Medicale
Alte institute medicale (clinici, spitale judeţene)
Universităţi (psihologie; medicină; sănătate publică)
Şcoli şi grădiniţe
Sector privat
Agenţii naţionale şi internaţionale
Organizaţii non-guvernamentale
Institute, centre de cercetări
Companii de asigurări de sănătate
Unităţi medicale prestatoare de servicii
Centre de consultanţă
Universităţi (psihologie; medicină; sănătate publică)
Şcoli şi grădiniţe


Admitere:

Număr de locuri
• bugetate: 20
• cu taxă: 25

Condiţii de eligibilitate
• absolvenţi cu diplomă de licenţă în psihologie, alte ştiinţe socio-umane, biologie sau medicină

Criterii de admitere
• 20% media de licenţă
• 80% interviu pe baza unui referat sau proiect aplicativ sau de cercetare (5 pagini) realizat pe o temă cu relevanţă pentru specificul masteratului

Referatul sau proiectul se include sub formă tipărită (1 exemplar) la dosarul de înscriere;
Se solicită un certificat de competenţă lingvistică într-o limba de circulaţie internaţională (minim 20 de puncte)
Criteriu de departajare:
Nota obţinută la susţinerea orală a proiectului/referatului.

Perioada de înscriere
31 august-5 septembrie 2009

Data şi locul examenului de admitere
7 septembrie 2009, ora 9, la sediul Catedrei de Psihologie, str.Republicii 37,Cluj-Napoca
Înscrierea la Secretariatul Catedrei de Psihologie, str.Republicii 37, Cluj-Napoca


Tematica (generală şi orientativă) pentru elaborarea unui referar sau proiect
• Sănătate, stare de bine şi calitatea vieţii
• Rolul cogniţiilor în sănătate (stimă de sine, autoeficacitate, control, otimism, sentiment de coerenţă, reprezentarea bolii)
• Rolul emoţiilor (pozitive/negative) în sănătate
• Rolul comportamentului în sănătate (fumat, abuz alcool, uz droguri, alimentaţie, exerciţiu fizic, etc.)
• Stresul şi riscul pentru boală (factori şi reacţii de stres, coping la stres, managementul stresului)
• Suport social, capital social şi sănătate
• Tipuri, principii şi nivele de prevenţie a factorilor de risc pentru boală
• Teorii şi modele de promovarea sănătăţii sau de prevenţie sau intervenţie în modificarea factorilor de risc pentru boli

Bibliografie orientativă pentru elaborarea referatului sau proiectului:
Băban, A.(2009) Psihologia sănătăţii, support de curs electronic
Băban, A. (1999). Stres şi Personalitate.Cluj: Editura Presa Universitară Clujeană
Băban, A. (2009 sau 2001) Consiliere educationala.Cluj: Ed. ASCR
Baban, A & Craciun, C. (2007) Changing Health-Risk Behaviors: a Review of Theory
and Evidence-Based Interventions in Health Psychology. J. of Cognitive and Behavioral Psychoterapies, VII,1: 45-66.
Miclea, M. (1997) Stres şi apărare psihică. Cluj: Editura Presa Universitară Clujeană

Sau orice alt manual de psihologia sănătăţii sau articole relevante pentru domeniu

Exemple:

Bloom, B. (1988) Health Psychology: a psychosocial perspective. New Jersey: Prentice Hall.
Bunton, R. and MacDonald, G. (1992) Health Promotion: Disciplines and Diversity.
London : Routledge.
Friedman, H. and DiMatteo, M. (1989) Health Psychology. New Jersey: Prentice Hall
Gatchel, R. Et all. (1989) Introduction to health psychology.New York: McGraw-Hill.
Kaplan, R., Sallis, J. and Patterson, T. (1993) Health and Human Behavior. New York:
McGraw-Hill.
Pitts, M. and Phillips, K. (1991) The psychology of health. London : Routledge.
Sarafino E.P. (1990) Health Psychology. Biopsychosocial Interactions. New York: John Wiley &
Sons
Sheridan, C. and Radmacher, S. (1992) Health Psychology:Challenging the
Biomedical Model. New York : Wiley

Pentru informaţii suplimentare
www.psychology.ro
telefon/fax: 0264-590967 sau 0264-599402

Sau:
dianataut@psychology.ro
catrinelcraciun@psychology.ro; catrinelcraciun@yahoo.com
adrianababan@psychology.ro

„Be a health psychologist!”

Masterat "CONSILIERE ÎN ŞCOALĂ: DEZVOLTARE ŞI SĂNĂTATE MINTALĂ"

CONSILIERE ÎN ŞCOALĂ: DEZVOLTARE ŞI SĂNĂTATE MINTALĂ
(4 semestre)

Coordonator program: prof. univ. dr. Adrian Opre

Programul masteral Consiliere în şcoală: dezvoltare şi sănătate mintală se focalizează asupra strategiilor de optimizare a dezvoltării cognitive, emoţionale şi sociale, respectiv asupra programelor de promovare a sănătăţii mintale la copil şi adolescent.

Prin obiectivele sale programul se adresează tuturor persoanelor cu licenţă în psihologie, ştiinţe ale educaţiei şi alte domenii socio-umane, interesate de:
• Consilierea psihoeducaţională şi vocaţională a copiilor şi adolescenţilor
• Consilierea psihologică a copiilor, adolescenţilor, familiilor şi cadrelor didactice
• Intervenţii psihologice în contexte educaţionale
• Optimizarea activităţilor de grup la copii şi adolescenţi
• Promovarea/optimizarea sănătăţii mintale la copii şi adolescenţi
• Cercetare avansată în domeniile circumscrise de program

Beneficii şi oportunităţi:
• Formări interactive, în grupuri mici, pe problematica dezvoltării cognitive, emoţionale şi sociale a copiilor şi adolescenţilor
• Exersare supervizată a unor tehnici de consiliere psihologică, prevenţie şi intervenţie, individuale/de grup
• Burse pentru stagii practice supervizate în instituţii publice şi private
• Ocazia de a lucra cu specialişti de renume din ţară şi străinătate
• Antrenarea în proiecte de cercetare/dezvoltare naţionale şi internaţionale ale catedrei
• Stagii de formare/cercetare în străinătate

Beneficii pentru licenţiaţii în psihologie:
• Prin parcurgerea acestui program, psihologii vor fi eligibili pentru atestarea dreptului de liberă practică, de către Colegiul Psihologilor din România, în calitate de:
a) psiholog practicant autonom în domeniul psihologiei educaţionale, consilierii şcolare şi vocaţionale
b) psiholog practicant autonom în domeniul consilierii psihologice cognitiv-comportamentale (la absolvirea programului), respectiv psiholog practicant sub supervizare (după primele două semestre) – pe baza unui acord de colaborare cu Asociaţia de Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale din România

Consilierea psihologică este o formă de intervenţie psihologică care poate fi practicată doar de psihologi, după un program riguros de pregătire/formare într-o formă specifică de consiliere psihologică, care se adresează mai mult primei componente a psihologiei clinice (promovarea sănătăţii, preventie primară, secundară şi terţiară, patologie subclinică etc.). In cazul de faţa, in baza acordului sus menţionat noi oferim formare in consilierea psihologică de tip cognitiv - comportamental.
Locuri disponibile:
a. 28 locuri bugetate b. 25 locuri cu taxa

Curriculumul programului programului:
• Dezvoltarea copilului şi adolescentului
• Ştiinţe cognitive aplicate
• Psihologie clinică şi psihoterapii individuale şi de grup
• Promovarea sănătăţii mintale la copii şi adolescenţi
• Consiliere şcolară şi vocaţională
• Educaţia raţional emotivă şi comportamentală
• Managementul clasei de elevi
• Personalitatea: diagnoză şi intervenţie
• Embodiment, cognition and developmental process
• Adaptation and learning in individuals and groups
• Evaluarea funcţionarea cognitive şi socio-emoţionale
• Metode avansate de cercetare
• Trasee specifice de dezvoltare cognitivă
• Dezvoltare şi sănătate mintală în copilăria timpurie
• E-learning: procese de învăţare şi probleme specifice
• Tehnici avansate de analiză a datelor
• Etică în psihologia aplicată
• Educaţie şi îndrumare religioasă

Competenţe dezvoltate prin program:
Pentru cei preocupaţi să ofere servicii psihologice copiilor, adolescenţilor şi familiilor acestora, precum şi cadrelor didactice, programul dezvoltă competenţe de
• Evaluarea psihologică şi diagnoza profilului cognitiv, afectiv şi de personalitate
• Consilierea psihologică individuală, în grup, de grup (profesional, familie, etc.)
• Consiliere psiho-educaţională şi vocaţională
• Elaborarea şi implementarea de programe de prevenţie, intervenţie şi optimizare personală

Personalul didactic formator:
• Prof.univ.dr. Băban Adriana
• Prof.univ.dr. David Daniel
• Prof.univ.dr. Jurcău Nicolae
• Prof.univ.dr. Miclea Mircea
• Prof.univ.dr. Opre Adrian
• Conf.univ.dr. Benga Oana
• Conf.univ.dr. Chifu-Oros Cristian
• Conf.univ.dr. Ciascai Liliana
• Conf.univ.dr. Szentagotai-Tătar Aurora
• Conf.univ.dr. Timiş Vasile
• Lect.univ.dr. Ionescu Dorothea
• Lect.univ.dr. Mih Viorel
• Asist.univ.dr. Negru Oana

Cadre didactice asociate:
• Prof.univ.dr. Robert Goldstone, Universitatea Indiana, SUA
• Prof.univ.dr. Romiţă Iucu, Universitatea Bucureşti
• Prof.univ.dr. Mihaela Miroiu, SNSPA, Bucureşti
• Prof.univ.dr. Linda Smith, Universitatea Indiana, SUA
• Dr. Nicolae Nistor, Universitatea L. Maximilian, Munchen, Germania

Oportunităţi de angajare:
• Creşe, grădiniţe şi şcoli, publice şi private
• Cabinete private de consiliere psihologica şi consultanţă
• Centre de consiliere şi orientare din şcoli/universităţi sau autonome
• Centre judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE şi CJAPP)
• Direcţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului
• Centre de excelenţă
• Organizaţii non-guvernamentale

Condiţii de admitere:
• 20% media de licenţă
• 80% susţinerea orală a unui proiect de 2-3 pagini (cercetare sau aplicativ) centrat pe subdomeniile vizate de programul masteral (vezi tematica orientativă şi structura proiectului)
Proiectul se prezintă sub formă tipărită, un exemplar, la momentul înscrierii; evaluarea sa este integrată în punctajul de admitere
Se solicită un certificat de competenţă lingvistică într-o limba de circulaţie internaţională (minim 20 de puncte)

Criteriu de departajare:
Nota obţinută la susţinerea orală şi evaluarea proiectului.

Procedura de înscriere:
Depunerea dosarului la sediul Facultăţii de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei. Str. Republicii nr. 37, Cluj-Napoca, în perioada 31 august-5 septembrie 2009.

Tematică orientativă pentru elaborarea proiectului:
• Principii şi metode de consiliere şcolară şi a carierei
• Consilierea psihologică a copilului, adolescentului şi a familiei
• Psihologie ştiinţifică versus psihologie de simţ comun
• Psihologia cognitivă şi ştiinţele cognitive
• Caracteristici şi modalităţi de optimizare a dezvoltării cognitive, sociale şi emoţionale la copii şi adolescenţi
• Promovarea sănătăţii mintale la copii şi adolescenţi
• Personalitatea şi educaţia: personalitatea copilului şi adolescentului

Bibliografie orientativă pentru elaborarea proiectului:
• Băban, A. (coord.) (2009). Consilierea educaţională, Ed. ASCR
• Benga, O. (2002). Psihologia dezvoltării, Ed. ASCR. Cluj
• Croft, C. (2007). The six keys: strategies for promoting children,s mental health in early childhood programs, Sparrow Media Group
• David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente, Ed. Polirom, Iaşi
• Miclea, M. (1999). Psihologie cognitivă, Ed. Polirom, Iaşi
• Opre, A. (2002/2004). Noi tendinţe în psihologia personalităţii, vol I şi II, Ed. ASCR, Cl
• Opre, A, Boroş, S. (2006). Personalitatea în abordările psihologiei contemporane, Ed. ASCR, Cluj
• Schaffer, R.H. (2007). Introducere în psihologia copilului, Ed. ASCR, Cluj
• Stevenson, L., Miclea, M., Opre, A. (2007). Orientarea în carieră, Atelier Didactic, Bucureşti
• Waters,V. (2003). Poveşti Raţionale Pentru Copii. Cluj Napoca: Editura ASCR. Traducerea şi adaptarea în limba româna: David, D., Opre, A.
• Vernon, A. (2004). Consilierea în şcoală. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin educatie raţional-emotivă şi comportamentală, Clasele I-IV; V-VII;.IX-XII (original Thinking, Feeling, Behaving. An emotional education Curriculum for Childrens). Cluj Napoca: Editura ASCR. Traducerea şi adaptarea în limba română: Opre, A., David, D., A. Baltag şi Vaida, S.

Informaţii suplimentare: www.psychology.ro (PROGRAME)
masterconsiliere@psychology.ro
telefon/fax: 0264/590967
0264/598898

PROGRAM FORMATIV IN PSIHANALIZA DE CUPLU

A.R.P.C.F. Asociatia Romana de Psihanaliza de Cuplu si Familie
Acreditata de catre Colegiul Psihologilor din Romania
Nr. Aviz RF-II-B-60

Organizeaza

PROGRAM FORMATIV IN PSIHANALIZA DE CUPLU

Programul formativ in psihoterapie psihanalitica de cuplu este sustinut de catre formatori romani (recunoscuti de catre Colegiul Psihologilor) in cooperare cu formatori francezi membri colaboratori si formatori ai Asociatiei Romane de Psihanaliza de Cuplu si Familie.
Important: Diplomele care atesta specializarea in psihoterapie psihanalitica de cuplu au dubla recunoastere Romania - Franta: Avizarea Colegiului Psihologilor din Romania si Avizarea APSYLIEN REC Association de la psychanalyse des liens - Recherche Enseignement Clinique, Franta


Obiective:
Pregatirea specialistilor in psihoterapie psihanalitica de cuplu

Adresabilitate:
Psihologi, Psihoterapeuti, Asistenta Sociala, Medicina


Durata:
4 ani
Desfasurare:
11 luni / an formativ
Organizare:
Grup teoretico – clinic
Grup operativ
Grup supervizare

Conditii Inscriere:
Inscrierea cuprinde trei etape:
1) Trimiterea CV-ului si Scrisoare de Intentie (elaborarea unui raspuns in sinteza la intrebarea: De ce Psihanaliza de Cuplu?)
2) Interviul de selectie (sustinut cu unul dintre formatorii A.R.P.C.F)
3) Anuntarea rezultatelor si inscrierea in anul I de studiu

Costuri:
Taxa participare interviu: 50 Ron
Taxa inscriere anul I studiu: 80 Ron
Taxa participare / sesiune lucru: 250 Ron

Coordonator Program Formativ Romania: Psih. Stefania D.Nita
Supervizor si Coordonator Program Formativ Franta – Romania: Psih. Christian Joubert si Psih. Rosa Jaitin

Inscrieri si informatii:
Psih. Stefania D.Nita 0735.167.967 / 0721.207.728
E-mail: stefania.nita@arpcf.com
• Inscrierile se fac in perioada: 24.Aug. – 21.Sept.2009 pentru Seria a II-a de studiu (Octombrie 2009 – August 2010)
• Nr. Locuri / Grup Studiu – 12 candidati

CONFERINTA ANUALÃ ORGANIZATA DE ASOCIATIA DE TERAPIE PRIN JOC SI DRAMATERAPIE DIN ROMANIA

ASOCIATIA DE TERAPIE PRIN JOC SI DRAMATERAPIE DIN ROMANIA

CONFERINTA ANUALÃ
- editia I -
Romania, Brasov, 2-3 octombrie 2009
Loc de desfãsurare: Incubatorul de Afaceri,
str. Turnului nr. 5

“CONSTRUIREA DE PUNTI
interventii prin Terapia prin
Joc si prin Dramaterapie
asupra copiilor si adulþilor
abuzati sexual”

“De la suflet la suflet
intotdeauna se
gaseste o cale”

CONFERINTA ESTE ACREDITATA DE
COLEGIUL PSIHOLOGILOR CU 10 CREDITE
VINERI, 2 octombrie 2009
09.30 – 10.00 Inregistrarea participantilor
10.00 – 10.15 Sesiune in plen – bun venit si deschiderea conferintei
10.15 – 11.15 Prezentare in plen - Eileen Prendiville,” Intelegerea si Intampinarea Nevoilor Familiei in urma Dezvaluirii Abuzului Sexual asupra Copilului”
11.15 – 11.45 Pauza de cafea
11.45 – 13.30 Ateliere
Eileen Prendiville
“Procesul de Terapie prin Joc pentru copii care au experimentat abuzul sexual” Sue Jennings
“Sa invatam sa zburam din nou...”
Larry Galloway
“Corpul meu-eu insumi”
Echipa Impart
“Tehnici de stimulare prin arte combinate"

13.30 – 15.00 Pauza de pranz
15.00 – 16.00 Prezentare in plen – “Realitatea romaneasca cu privire la interventia in cazurile de abuz sexual”
16.00 – 17.00 Prezentare in plen - Larry Galloway, "Povestirea a ceea ce este de nepovestit prin intermediul jocului" – rolul terapiei prin joc in lucrul cu victimele abuzului sexual. '
17.00 – 17.30 Pauza de cafea
17.30 – 18.30 Sesiune in plen – discutii, intrebari si raspunsuri
20.00 Cina

SAMBATA, 3 octombrie 2009
10.00 – 11.00 Prezentare in plen - Ruth Watson, “Unde se ascund monstrii?”
11.00 – 11.30 Pauza de cafea
11.30 – 12.30 Prezentare in plen - Sue Jennings, “Vreau doar sa merg acasa... lucrul cu femeile traficate”
12.30 – 14.00 Pauza de pranz
14.00 – 16.00 Ateliere
Eileen Prendiville
“Procesul de Terapie prin Joc pentru copii care au experimentat abuzul sexual” Sue Jennings
“Sa invatam sa zburam din nou...”
Larry Galloway
“Corpul meu-eu insumi”
Echipa Impart
“Tehnici de stimulare prin arte combinate"
Ruth Watson
“Unde se ascund monstrii?” – seminar in continuarea prezentarii in plen
16.00 – 16.15 Sesiune in plen – inchiderea conferintei

PREZENTARI
Intelegerea si Intampinarea Nevoilor Familiei in urma Dezvaluirii Abuzului Sexual asupra Copilului – Eileen Prendiville.
Pentru a raspunde adecvat nevoilor copiilor si familiilor dupa dezvaluirea abuzului sexual asupra copilului, este esential sa intelegem clar dinamica abuzului, impactul sau asupra copilului, problemele pe care le cauzeaza familiei si interventia necesara. Este necesar sa intelegem criza care urmeaza pentru familie, sa gasim moduri de a ii sprijini pentru a incepe sa depaseasca trauma pe care au experimentat-o si sa ii asistam in calatoria de vindecare.
"Povestirea a ceea ce este de nepovestit prin intermediul jocului" – rolul terapiei prin joc in lucrul cu victimele abuzului sexual.- Larry Galloway
Prezentarea are la baza o inregistrare in imagini a incercarii unei adolescente de a face fata abuzului sexual din copilaria sa.
“Vreau doar sa merg acasa... lucrul cu femeile traficate” – Sue Jennings
Sute de femei dispar in fiecare an pentru a fi vandute ca sclave sexuale pe piata internationala. Aceasta prezentare priveste contextul si interventia adecvata prin dramaterapie pentru a sprijini femeile, in scopul normalizarii
“Unde se ascund monstrii?” – Ruth Watson
Prezentare de caz privind interventia prin terapie prin joc cu un copil care este confuz cu privire la sexul sau si care prezinta comportament sexualizat dupa un abuz sexual timpuriu.

ATELIERE
Procesul de Terapie prin Joc pentru copii care au experimentat abuzul sexual – Eileen Prendiville
Acest workshop va da participantilor oportunitatea de a explora in detaliu dificultatile care apar dupa dezvaluirea abuzului sexual asupra copilului si de a obtine o intelegere mai profunda a interventiilor terapeutice care sunt de ajutor si a factorilor care trebuie sa fie luati in considerare inainte de inceperea terapiei cu copilul
“Sa invatam sa zburam din nou...” – Sue Jennings
Un atelier practic care se concentreaza asupra lucrului corporal pentru a ajuta oamenii sa re-experimenteze stadiile dezvoltarii lor de la copil la adult. Vom vedea cum o abordare prin corporalitate ne permite sa “re-experimentam” si sa “re-aranjam stadiile” fara sa fie nevoie sa “re-gresam”.
“Corpul meu-eu insumi” – Larry Galloway
Prin folosirea bandajelor ghipsate pentru modelarea corpurilor, acest atelier arata cum copiii isi pot schimba imaginea de sine si pot construi o atitudine mai pozitiva fata de ei insisi, in special dupa abuzul sexual.
“Tehnici de stimulare prin arte combinate" – Echipa Impart
Workshopul contine jocuri de prezentare, miscare naturala si miscare folosind materiale auxiliare, jocuri de mimica, exercitii muzicale, colaj in timp limita, incheiere, cantec de ramas bun. Acestea sunt cateva dintre tehnicile pe care participantii vor avea ocazia sa le experimenteze direct.

TAXE DE INREGISTRARE pana la 20 august 2009
dupa 20 august 2009
1 persoana 60 euro
70 euro
1 persoana – student, angajat al DGASPC, profesor 50 euro 55 euro

Va rugam trimiteti formularele de inscriere cu subiectul “Inscriere la Conferinta” pe adresa de e-mail ion_as@yahoo.com.
Dupa primirea confirmarii, prin e-mail, taxa de inscriere va fi achitata prin transfer bancar, în conturile ATJDR de la Banca Romexterra, Brasov
• RO15CRDZ012A082590479001, in RON
• RO85CRDZ012A082590479002, in EURO – cu menţiunea „taxa Conferinţă”.
Inscrierea oficiala la Conferinta are loc dupa achitarea taxei si trimiterea prin e-mail a copiei dupa ordinul de plata.
Taxa de participare la Conferinta acopera accesul la sesiunile in plen si ateliere, materialele de la
Conferinta, pauzele de cafea si cina.

CAZARE - rezervati cazarea direct la hotelul pe care il alegeti; mai jos aveti o lista de optiuni
Hotel Aro * * * *
Address: 27 Eroilor, Brasov
Phone: +40-268-478800
e-mail: office@aro-palace.ro
web page: http://www.aro-palace.ro

Hotel Brasov * * *
Address: 38 13 Decembrie, Brasov
Phone: +40-268-426633
e-mail: rezervari@hotelbrasov.ro
web page: http://www.hotelbrasov.ro

Hotel Bella Muzica * * *
Address: 19 Sfatului Square, Brasov
Phone: +40-268-477956
e-mail: hotel@bellabuzica.ro
web page: http://www.bellamuzica.ro

Pensiunea Mury* * *
Address: Braşov, Str. De Mijloc Nr.62
Tel: +40-268-418740.
E-mail: office@pensiuneamury.ro
web page: www.pensiuneamury.ro

Pensiunea Flamingo * * *
Address: Lunga 75, Brasov
Phone: +4 0268 416 080
Rezervări: www.pensiuneaflamingo.ro

Pensiunea Phoenix* * *
Address: Independentei nr.14, Brasov
Phone: 0268-422000

Hotel Decebal * *
Address: Lunii 6, Brasov
Phone: +40-268-333065
www.hoteluldecebal.ro

Hotel Aro Sport *
Address: 3 Sf. Ioan, Brasov
Phone: +40-268-142840
e-mail: office@aro-palace.ro
www.aro-palace.ro

PERSOANA DE CONTACT: IOANA SERB, TEL 0751093620, E-MAIL ion_as@yahoo.com

CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ - CONSTANŢA

Asociaţia de Psihologie a copilului si adolescentului din Romania prin formatorii Mihaela Naidin& Daniela Butcaru

Organizează în perioada 2 -3 octombrie 2009, la CONSTANŢA,

CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ

CURS I /ZIUA I): MODALITATI DE EVALUARE SI DIAGNOSTIC IN TULBURAREA DE SPECTRU AUTIST LA COPII SI ADOLESCENTI
Tematică:
Tulburarea de spectru autist: aspecte epidemiologice
Modele explicative ale tulburării
Probe de diagnostic al deficitelor socio-cognitive din autism
Importanţa diagnosticului timpuriu în tulburarea de spectru autist
Comunicarea rezultatelor diagnosticului către părinţi
Relaţia evaluare-intervenţie şi stabilirea obiectivelor în intervenţie

Diplomă eliberată de Colegiul Psihologilor din România
durata cursului este de 8 ore;
credite: 5
Locaţie: Constanţa.
Preţ: 250 ron
Locuri: 25
NOTA: PLATA SE POATE FACE IN 2 RATE:
1. SE ACHITA OBLIGATORIU LA INSCRIERE 100 RON/CURS
2. DIFERENTA DE 150 RON SE ACHITA PANA PE DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2009.

CURS II (ZIUA II): INTERVENTII VALIDATE STIINTIFI IN DEZVOLTAREA ABILITATILOR SOCIO-EMOTIONALE LA COPII SI ADOLESCENTI CU TULBURARE DE SPECTRU AUTIST
Tematică:
* Dezvoltarea abilităilor socio-emoţionale prin tehnici specifice de ameliorare a deficitelor socio-cognitive din autism: intervenţii individuale, de grup şi educaţionale
* Dezvoltarea abiltăţilor de comunicare
* Includerea intervenţiei în rutina zilnică a copilului
* Integrarea copilului cu ASD în colectivul clasei/grupei: educarea privind ASD şi prevenirea stigmatizării şi marginalizării copiilor
* Îmbunătăţirea performanţelor şcolare
* Adaptarea curriculei în funcţie de particularităţile copiilor cu ASD
* Adaptarea mediului clasei în funcţie de particularităţile copiilor cu ASD

* Diplomă eliberată de Colegiul Psihologilor din România
* durata cursului este de 8 ore;
* credite: 5.
* Locaţie: Constanţa.
* Preţ: 250 ron
* Locuri: 25

NOTA: PLATA SE POATE FACE IN 2 RATE:
1. SE ACHITA OBLIGATORIU LA INSCRIERE 100 RON/CURS
2. DIFERENTA DE 150 RON SE ACHITA PANA PE DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2009.
NOTA: DATORITA NUMARULUI MARE DE SOLICITARI, INTAIETATE VOR AVEA CEI CARE ACHITA TAXA LA BANCA.

Coordonator de curs şi supervizare ştinţifică:
Prof.univ.dr. Mircea MICLEA
Conf. univ. dr. Oana BENGA

Seminariile aplicative vor fi susţinute de:
Psih. clinician Adina Botiş MATANIE- este unul din fondatorii Asociaţiei de psihologie a copilului şi adolescentului din Romania APCAR unde lucreză ca şi psiholog în forma de psihoterapie cognitiv-comportamentala. Principalele activitaţi pe care le desfăşoara se referă la servicii de psihoterapie, training şi elaborare de materiale de specialitate în domeniul sănătăţii mentale a copilului, adolescentului şi familiei.
Informaţii suplimentare: Psih. Naidin Mihaela – 0721.450.225;
Plata se poate face si prin banca:
NAIDIN M. & BUTCARU D. – SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE PSIHOLOGIE, având sediul profesional situat în CONSTANŢA, codul de înregistrare 3CT1125, CIF 25281610,
Cont bancar numărul RO68RNCB0114108308910001, deschis la BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - BCR Constanţa
Dupa achitarea taxei va rog sa-mi trimiteti pe email confirmarea.

Detalii referitoare la cazare:

http://pensiunea-edel.ro/

Workshop Coaching Cognitiv-Comportamental

Institutul International de Coaching si Centrul European de Coaching, din cadrul Universitatii Babes-Bolyai Cluj-Napoca, va invita la primul Workshop pe tema Coaching-ului Cognitiv-Comportamental din Romania:
Coaching Cognitiv-Comportamental: “Rational Effectiveness Training Approach to Organizational Development”
care va avea loc in 25-27 septembrie 2009, la Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca.

Workshopul intensiv este acreditat de Universitatea Babes-Bolyai şi Albert Ellis Institute, SUA (prin Centrul Român de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale, reprezentantul Institutului în România) si creditat de Colegiul Psihologilor din Romania.

Trainer: Dr. Dominic DiMattia, Profesor Emerit in Consiliere si Resurse Umane la “University of Bridgeport”, Australia. Dr. DiMattia este psihoterapeut, consultant în resurse umane si a fost Director Executiv si Supervisor la Albert Ellis Institute, SUA. A fost de asemenea vice-presedintele departamentului de Resurse Umane la “Fireman Group” in New York, a publicat numeroase articole in reviste internationale si a condus sute de workshop-uri si seminarii ca si “corporate consultant” si trainer in sanatate mintală şi organizationala. Este membru al American Psychological Association si a prezentat lucrari, seminarii si workshopuri in domeniul coaching-ului cognitiv-comportamental în Australia, Statele Unite si Europa.
Descrierea Workshopului: Acesta este primul training in coaching cognitiv-comportamental din Romania, cu o abordare “evidence-based”, deschis profesionistilor si paraprofesionistilor interesati in a-si dezvolta abilitatile de a schimba cognitiile si comportamentele umane cu scopul de a imbunatati sănătatea şi performanta individuala si organizationala, inclusiv calitatea vietii la locul de munca. Atat analizele teoretice (care vor avea loc in intalnirile de dimineata) cat si aplicatiile practice (care vor avea loc in intalnirile de dupa-masa) vor oferi participantilor o introducerea in bazele tehnicilor de modificare cognitiva si comportamentala si ii vor ajuta in elaborarea unor interventii cognitiv-comportamentale specifice, individuale si de grup, pentru dezvoltarea eficientei şi sănătăţii organizationale si individuale la locul de munca.
Taxa inscriere: Taxa individuala 100 Euro / taxa pentru organizatii 150 Euro/pers. sau 90 Euro/pers. taxa de grup (minimum 4 persoane).

Pentru mai multe informatii si inregistrare, va rugam sa ne contactati la coaching@psychology.ro
Pentru a afla mai multe despre serviciile noastre, va invitam sa ne vizitati la www.International-coaching.org

Program de formare continua in Psihologia Muncii si Organizationala si in Psihologia Transporturilor

Agentia Regionala de Consultanta in Managementul Resurselor Umane (A.R.C. 2000) anunta acreditarea „Programului de formare continua in Psihologia Muncii si Organizationala si in Psihologia Transporturilor”.

FORMATORI:
prof. univ. dr. Corneliu-Eugen HAVÂRNEANU
prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN
conf. univ. dr. Aurel STAN
psih. supervizor Mihaela IOAN

ADRESABILITATE
Programul de formare se adreseaza in principal psihologilor care doresc sa activeze sau activeaza in domeniul psihologiei muncii, transporturilor si serviciilor cât si psihologilor practicieni care activeaza in alte domenii ale psihologiei aplicate (psihologia apararii si securitatii, psihologie educationala si a consilierii vocationale etc.). In plus, el poate fi util si altor categorii socio-profesionale (inspectori resurse umane, instructori auto, profesori de legislatie din cadrul scolilor de soferi, politisti de la circulatia rutiera etc.) care doresc sa se perfectioneze in acest domeniu.

CONTINUTUL PROGRAMULUI
Psihologia Muncii si Organizationala

Cursul I „Evaluarea psihologica a personalului„ (20 ore, 10 credite)
si
Cursul II „Analiza climatului organizational” (20 ore, 10 credite)

Psihologia Transporturilor

Cursul III „Examinarea psihologica a personalului din siguranta circulatiei”
si (20 ore, 10 credite)
Cursul IV „Psihologia participantului la trafic” (20 ore, 10 credite

ALTE DETALII ORGANIZATORICE
Desi se recomanda parcurgerea intregului program, inscrierea si participarea la aceste cursuri se poate face independent, pentru fiecare curs in parte, fara a fi conditionata de participarea la celelalte cursuri. Dupa finalizarea fiecarui curs (20 de ore de formare) se obtin separat, pentru fiecare curs in parte, câte 10 credite recunoscute de Colegiu Psihologilor.
Taxa de participare la fiecare din cele 4 cursuri (20 de ore) va fi de 100 Euro / cursant. Numar de cursanti pentru fiecare curs: 20 – 30 cursanti.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la adresele de e-mail: tconst@uaic.ro (Psihologia Muncii si Organizationala) si hconel@uaic.ro (Psihologia Transporturilor).

A II-a Conferinţa Naţională de Psihogeriatrie "VARSTNICII, UN PATRIMONIU NATIONAL"

Loc de desfasurare: Teatrul Tineretului - Piatra Neamţ

- 11 – 13 septembrie 2009 -

Manifestare creditată de Colegiul Psihologilor din România şi Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali din Romania

Organizatori:
- Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi
- Societatea Română Alzheimer
- Centrul pentru Cultura si Arte „Carmen Seculare” Piatra Neamt
- Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
- Consiliul Judeţean Neamţ
- Primăria Piatra Neamţ
- Asociatia Nationala a Psihologilor de Familie

Perioada: 11 - 13 septembrie 2009

Locaţie: TEATRUL TINERETULUI , Piatra Neamt

Adresabilitate:
Conferinta se adreseaza in special medicilor, psihologilor, asistentilor sociali si asistentilor medicali, fiind creditata de organizatiile profesionale.
De asemenea, Conferinţa este deschisă tuturor specialiştilor ce lucrează în context socio-medical, precum şi varstnicilor interesati de “arta imbatranirii “
Sunt asteptati sa participe studenti si absolvenţi ai universităţilor de psihologie, asistenţă socială, medicină şi ai şcolilor postliceale sanitare cu preocupari asupra modului in care se pot implica in sprijinul celor aflati la varsta senectutii.
Pe langa inalta tinuta stiintifica, participantii vor avea posibilitatea de a cunoaste si valorile culturale nemtene reprezentate de costumul dansul si cantecul popular precum si o parte din traditiile si specialitatile culinare specifice locurilor .

Condiţii de participare
Conferinta este strcturata pe doua sectiuni, precedate, in prima zi, de lucrarile in plen sustinute de personalitati de seama in medicina, psihlologie, asistenta sociala, parte dintre ei fiind membrii ai Academiei Romane de Stiinte Medicale, profesori universitari, sefi de clinici etc.
Cele doua sectiuni, in care vor fi prezentate lucrarile inscrise la Conferinta, sunt:
· Sectiunea medicala
· Sectiunea de psihologie si asistenta sociala
Lucrările vor fi prezentate sub forma de comunicari ştiinţifice în cadrul secţiunilor, iar rezumatul lor cuprinzând titlul şi numele autorului, instituţia la care lucrează, (completate în Formularul de înscriere )vor fi comunicate pe adresa alz­_neamt@yahoo.com până la data de 01 septembrie 2009.

Taxa de participare este de 150 RON (include mapa conferinţei, participarea la secţiunile Conferinţei, pauzele de cafea, programul social, participarea la cina traditionala , spectacol folcloric, atribuirea Diplomelor de Participare si a celor cu credite ).

Cazarea nu este inclusa în taxă dar poate fi asigurata la solicitare anticipata (pret inte 35 si 150 RON/seara)

Plata taxei de participare se va face în contul RO38BTRL0280120535703600 BANCA TRANSILVANIA până în data de 10 septembrie 2009 .sau direct in ziua Conferintei.

Studenţii la specializările psihologie, asistenţă socială, medicină, sociologie etc. vor achita o taxă de participare de 50 RON ce include participarea la toate secţiunile conferinţei, pauzele de cafea, programul social, atribuirea Diplomelor de Participare.

Pentru detalii si informaţii suplimentare

- 0740 - 589747 - psih.drd. ROMEO PANAINTESCU

- 0748 -111635 - asist. univ. drd. MARTA VICOL

- E-mail: alz_neamt@yahoo.com

Masterate 2009 - 2010 Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei - Universitatea Bucuresti

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei - Universitatea Bucuresti
Localizare:Sos. Panduri nr. 90 - Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Tel: +031-425.34.45 / +031-425.34.46
RATB:
Troleibuze:
· 69 (din Dr. Taberei sau Universitate)
· 90 (din Dr. Taberei sau Universitate)
· 91 (din Dr. Taberei sau Universitate)
Autobuze:
· 122 (din Dr. Taberei sau Universitate)
· 136 (din Militari sau Izvor)
· 137 (din Militari sau Universitate)
· 168 (Dr. Taberei sau Universitate)
· 268 (Dr. Taberei sau Universitate)
· 368 (Dr. Taberei sau Universitate)
· 139 (din Pta Ferentari / Pta Rahova)

Programul de Master M1

PSIHODIAGNOZA, PSIHOTERAPIE EXPERIENTIALA UNIFICATOARE (PEU) SI DEZVOLTARE PERSONALA
ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoștințe)
MISIUNEA: Principala misiune a acestui program este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, psihologi specializaţi în psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală.
Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost următoarele:
· necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică;
· cerinţele şi exigenţele privind formarea iniţială a psihologilor cu drept de liberă practică formulate de Colegiul Psihologilor din România, în baza Legii 213/2004;
· nivelul de cunoaştere şi de atractivitate a Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în spiritul psihoterapiei experienţiale unificatoare;
· nivelul crescut de apreciere a performanţelor Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti la nivel internaţional (Franţa, Israel, Australia, S.U.A., Italia).
· baza materială cu elemente de unicitate, cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială.

Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:
· corelarea eficientă şi unificatoare a componentelor unui proces de schimbare comunitară :
- educaţie şi formare academică în sfera dezvoltării personale, consilierii şi psihoterapiei experienţiale unificatoare;
- problematici actuale din sfera integrării comunitare şi a patologiilor interpersonale, familiale şi individuale
- valorile morale şi spirituale, deschiderea şi toleranţa interumană;
- dezvoltarea unor modele culturale comportamentale responsabile, creative şi integratoare.
- creşterea rolului terapeutic şi optimizator al grupurilor, familiilor şi organizaţiilor;
- activarea şi conectarea componentei maturităţii spirituale cu cea emoţională, relaţionale şi cognitivă în practica de dezvoltare personală şi psihoterapie
· promovarea şi implementarea unei practici şi metode inovative (PEU), definitorie pentru contribuţia Şcolii experienţial-umaniste dezvoltată de-a lungul a 12 ani în cadrul Universităţii. Bucureşti şi al Societăţii de Psihoterapie Experienţiale din România (SPER).
· dezvoltarea unei psihologii holistice şi a unei strategii metodologice adaptată proceselor de schimbare actuale, PEU fiind simultan o terapie de reechilibrare creativă şi transformatoare, individuală şi socială, pentru normali şi pentru persoane în dificultate existenţială sau maladivă, ca şi o modalitate de analiză didactică şi dezvoltare personală pentru consilierii şi terapeuţii în formare.
· dezvoltarea sistemelor moderne de cercetare, validare şi evaluare a programelor psihoterapeutice şi de consiliere experienţială, precum şi a celor de dezvoltare personală şi transpersonală în grup, inclusiv la nivelul dizertaţiei finale
· dezvoltarea sistemului modern de analiză didactică experienţială unificatoare, de formare a comportamentului profesional, de dezvoltare şi maturizare a persoanei terapeutului disponibil ca „prezenţă” terapeutică autentică. Potenţarea aptitudinilor terapeutice şi de optimizare umană.
· ralierea la sistemul standardelor internaţionale privind formarea şi supervizarea abilităţilor şi practicilor de consiliere şi psihoterapie chiar din etapa pregătirii academice postuniversitare de tip masteral. Asigurarea primei trepte formative (consilier sau psihoterapeut sub supervizare) la finele masteratului, cu recunoaşterea şi certificarea asociată,suplimentară a formării şi a orelor de practică de către Societatea profesională formatoare de profil (Şcoala SPER) în vedeerea recunoaşterii dreptului de liberă practică de către Colegiul Psihologilor din România, în conformitate cu legile în vigoare.
· dezvoltarea parteneriatului formativ între sistemul universitar şi asociaţia profesională şi ştiinţifică de profil, realizând continuitatea sistemică între educaţie, formare, supervizare, certificare şi absorbţia specialiştilor absolvenţi pe piaţa muncii.

DEBUŞEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII
Tipul intreprinderii, instituţiei
· Clinici şi spitale de neuropsihiatrie şi psihiatrie, pentru adulţi şi copii
· Clinici şi spitale de recuperare a bolnavilor cu afecţiuni somatice şi psihosomatice de toate tipurile
· Clinici şi spitale pentru asistarea bolnavilor cronici sau cu afecţiuni severe, cu sfârşit letal (SIDA, neoplazii etc.)
· Laboratoare de sănătate mintală
· Agenţia naţională antidrog şi centre de dezintoxicare
· Centre de medicină alternativă şi complementară
· Policlinici pentru adulţi şi copii
· Expertiza şi recupararea capacităţii de muncă
· Expertiza medică –legală şi reabilitare socio-educaţională în penitenciare
· Centre de reeducare pentru minori
· Centre de reabilitare pentru persoane cu nevoi speciale şi familiile lor
· Centre pentru asistarea copilului şi familiei
· Planning familial şi asistarea cuplurilor
· Maternităţi, asistenţă pre şi postnatală
· ONG-uri şi Centre de asistare a copiilor, familiilor, cuplurilor disfuncţionale
· ONG-uri pentru combaterea discriminării, pentru sprijinirea integrării sociale a persoanelor cu risc de excludere socială, marginalizare
· Centre pentru asistarea persoanelor abuzate şi a violenţei domestice
· Centre pentru sprijinirea şi integrarea persoanelor victime al traficului de carne vie, ale abuzului fzic şi sexual etc.
· Centre de integrare a imigranţilor
· Centre de sănătate şi prevenţie a tulburărilor de nutriţie si de instinct alimentar
· Centre de educare şi consiliere pentru un stil de viaţă sănătos (medicină preventivă)
· Organizaţii profesionale (optimizare umană, comunicare , team building, terapii sociale experienţiale, negociere de conflicte, optimizarea creativităţii şi climatului în echipă, dezvoltarea coeziunii şi performanţelor etc.)
· Direcţia pentru protecţia şi ocrotirea copilului (case de copii, plasament, educaţia şi formarea educatorilor, a asistenţilor maternali şi a altor cadre ale echipei)
· ONG şi Societăţi profesionale care aplică programe de dezvoltare personală şi asistare a personalului medical şi social cu risc de suprasolicitare şi noxă psihică : medici, asistente medicale, psihologi, asistenţi sociali etc.
· Consiliere psihologică în şcoli, licee, universităţi (centre şi cabinete)
· Spitale şi policlinici pentru studenţi
· Centre de asistare a persoanelor fără adăpost, adulţi şi copii (ex Samu social)
· Centre pentru resocializarea comunitară a bolnavilor psihotici cronici (ex. Estuar, etc.)
· Centre de resocializare, terapie ocupaţională şi ergoterapie (spitaliceşti sau comunitare)

Funcţia absolventului
· psihoterapeut ( cu subcompetenţe specifice – terapeut individual, terapeut de grup, socioterapeut, dramaterapeut, artterapeut, terapeut pentru copii, cuplu şi familie, terapeut organizaţional)
· consilier psiholog
· consultant sau trainer în dezvoltare personală în grup
· consultant sau trainer în optimizare umană şi dezvoltare transpersonală
· consultant sau trainer de optimizare a comportamentului profesional şi organizaţional.

Programul de Master M2
EVALUAREA, CONSILIEREA SI PSIHOTERAPIA COPILULUI, CUPLULUI SI A FAMILIEI
ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNEA: Principala misiune a acestui program este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, psihologi specializaţi în evaluarea, consilierea şi psihoterapia copilului, cuplului şi a familiei.
Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost următoarele:
· necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică;
· cerinţele şi exigenţele privind formarea iniţială a psihologilor cu drept de liberă practică formulate de Colegiul Psihologilor din România, în baza Legii 213/2004;
· nivelul de cunoaştere şi de atractivitate a Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în spiritul psihoterapiei experienţiale unificatoare;
· nivelul crescut de apreciere a performanţelor Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti la nivel internaţional (Franţa, Israel, Australia, S.U.A., Italia).
· baza materială cu elemente de unicitate, cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială.

Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:
· Corelarea eficintă a componentelor sistemului formativ masteral cu cel postuniversitar continuu la nivelul stagiului practic şi al supervizării (parteneriatul cu şcoli şi asociaţii profesionale de profil care certifică nivelul şi calitatea competenţei în domeniile de interes).
· Corelarea eficientă a componentelor ştiinţifice, sociale şi profesionale privind oferta de educaţie şi formare masterală cu dinamicile ofertei de muncă în domeniul clinic, al diagnozei, consilierii şi terapiilor psihologice, în prevenţia, asistarea curativă şi recuperatorie a copiilor, adolescenţilor şi familiilor cu risc psihopatogen şi cu tulburări ale dinamicilor de detvoltare.
· Dezvoltarea de competenţe transversale transferabile vizând: dezvoltarea personală,comportamentul de sprijin, etica şi deontologia profesiei, prezenţa terapeutică şi lucrul în echipă.
· Dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor flexibile, creative şi reziliente în lucrul cu persoane (copii şi adulţi) confruntate cu:
- transformările generate de actuala integrare europenă,
- migraţiile şi mobilităţile profesionale populaţionale, cu impact în crizele de separare familială:
- adaptarea interculturală, interetnică şi interconfesională,
- managementul stresului, criza spirituală şi de valori;
- frecvenţa în creştere a pierderilor, abandonului şi abuzului copiilor, scăderea indicatorilor demografici, violenţa domestică, dinamici familiale patogene şi polarizări semnificative, creşterea tulburărilor identitare, emoţionale, mentale şi relaţionale, perturbări sociale şi de ecosistem cu impact în dezvoltarea umană.
DEBUŞEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII
Tipul intreprinderii, instituţiei
· clinici şi spitale de profil pedopsihiatric şi neuropsihiatric infantil
· clinici şi spitale de profil somatic pentru copii şi problemele maternităţii (secţii de profil cardio-vascular, digestiv-nutriţionist, respirator, dermatologic, alergologic, uro-genital, obstretical etc.)
· secţii clinice şi spitale pentru asistarea bolilor cronice, cu sfârşit letal şi infecţioase (neoplazii, leucemii, SIDA , dializaţi etc) pentru copii şi adulţi
· secţii clinice recuperatorii şi spitale de traumatologie ( spitale de urgenţă, afecţini locomotorii, chirurgie plastică şi reparatorie, afecţini senzoriale etc.)
· laboratoare de sănătate mintală
· geriatrie şi sprijin familial
· ONG-uri pentru asistarea şi protecţia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, autism , boli cronice şi invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenţă domestică , abuz fizic, emoţional şi sexual, a familiilor dezorganizate etc.
· cabinete private de psihologie clinică şi consiliere psihologică a copilului, cuplului şi familiei
· reţeaua naţională de Protecţia copilului (adopţii şi plasament familial, case de copii etc.)
· centre şi institute de cercetare –dezvoltare de profil clinic şi de medicină preventivă a copilului şi familiei
· Agenţia naţională antidrog şi centre de recuperare a toxicodependenţilor
· Planning familial şi psihosexologie
· Maternităţi
· Centre de protecţie, combatere şi asistare a victimelor abuzului fizic, sexual, traficului de carne vie etc.
· Centre de medicină preventivă şi educaţie pentru un stil de viaţă sănătos
· Centre pentru asistarea familiei cu membrii afectaţi de boli severe
· Centre de resocializare, clinice şi comunitare
· Centre de asistare şi protecţie a vârsnicilor
· ONG şi centre de protecţie, prevenţie sau asistare a copiilor victime ale excluderii sociale, violenţei familiale, abuzului şi neglijenţei (copiii străzii)
· Şcoli speciale şi de reeducare
· Spitalul studenţesc şi alte cabinete policlinice pentru studenţi
· Reţeaua de consiliere şcolară

Funcţia absolventului
· Pedopsiholog clinician (sub supervizare sau specialist, la absolvire, cu stagiu practic supervizat pe parcursul masteratului, în cond. recunoaşterii dreptului de liberă practică conf. Legii 213 din 2004
· Consilier psiholog clinician pentru copil, cuplu şi famiilie
· Psihoterapeut al copilului, cuplului şi familiei
· Psihoterapeut de familie
· Psihosexoterapeut
· Consultant sau Trainer de dezvoltare personală în grup, pentru copii, adolescenţi, cupluri şi familii


Programul de Master M3
Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică

ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNEA: Principala misiune a acestui program este de a forma, la cele mai înalte standarde de calitate, psihologi specializaţi în psihologie clinică (evaluare şi intervenţie terapeutică.
Motivele principale care au stat la baza acestei propuneri au fost următoarele:
· necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică;
· cerinţele şi exigenţele privind formarea iniţială a psihologilor cu drept de liberă practică formulate de Colegiul Psihologilor din România, în baza Legii 213/2004;
· nivelul de cunoaştere şi de atractivitate a Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în spiritul psihoterapiei experienţiale unificatoare;
· nivelul crescut de apreciere a performanţelor Şcolii de Psihoterapie Experienţială de la Bucureşti la nivel internaţional (Franţa, Israel, Australia, S.U.A., Italia).
· baza materială cu elemente de unicitate, cum este cazul Centrului de Dezvoltare Personală, Consiliere şi Psihoterapie Experienţială.

Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:
· Cunoaşterea şi aplicarea principalelor strategii metodologice, evaluative, preventive şi curative psihologice în asistarea tulburărilor psihice, psihosomatice şi de adaptare socială
· Cunoaşterea particularităţilor şi formarea deprinderilor diagnostice şi terapeutice de lucru în echipa medico-psiho-socială
· Utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor de proiectare, monitorizare şi evaluare a evoluţiei cazurilor sub tratament psihologic şi psihosocial.
· Utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor, de expertizare diagnostică şi prognostică a stării de sănătate mentală, a potenţialului psihic restant şi compensator recuperator, în principalele afecţiuni psihice, psihosomatice.
· Cunoaşterea şi utilitarea pricipalelor manifestări de patologie socială şi familială cu impact în starea de sănătate şi dezvoltare personală şi colectivă.
· Abilitarea în elaborarea şi utilizarea conectivă şi sintetică a avizelor psihologice expertale de tip clinic, a tipurilor de deficienţe cu impact asupra capacităţii de muncă şi a integrării sociale şi familiale. Evaluarea resurselor compensatorii şi activarea lor.
· Cunoaşterea şi abilitarea evaluativă în diagnoza psihosexologică, de cuplu şi de familie cu impact psihopatogen şi sociopatogen.
· Abilitarea în conceperea planului terapeutic şi intervenţia specifică în asistarea psihotraumelor, a toxicodependenţelor, a maladiilor severe psihice şi organice, a bolilor cu sfârşit letal, a persoanelor cu nevoi speciale şi a celor infectate cu HIV.
· Cunoaşterea şi utilizarea instrumentarului psihodiagnostic cognitiv, de personalitate şi proiectiv, necesar în evaluarea clinică a adulţilor (scale, teste, instrumente etc.)
· Cunoaşterea şi abilitarea în utilizarea interviului clinic, anamnezei, observaţiei clinice, a scalelor, instrumentelor şi situaţiilor experienţiale specifice în evaluarea şi asistarea adulţilor, cuplului şi famillilor disfuncţionale sau patogene.
· Cunoaşterea şi abilitarea iniţială minimală pentru practica terapiilor cognitiv-comportamentale, a terapiilor resocializatoare de grup cu suport creativ şi a tehnicilor hipnozei clinice şi ericksoniene.
· Utilizarea analizei transgeneraţionale în evaluarea şi asistarea cuplului şi a familiei disfuncţionale, precum şi a intervenţiei integrativ-umaniste de modificare a stilului de viaţă.
· Abilitarea pentru competenţa de practician în domeniul psihologiei clinice prin stagiu complet de practică supervizată evaluată (160-200 ore în principalele domenii clinice), în conf.cu normele în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România (legea 213/2004) privind recunoaşterea dreptului de liberă practică.

DEBUŞEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII
Tipul intreprinderii, instituţiei:
· clinici şi spitale de profil psihiatric şi neurologic
· clinici şi spitale de profil somatic (secţii de profil cardio-vaacular, digestiv-nutriţionist, respirator, dermatologic, uro-genital, obstretical etc.)
· secţii clinice şi spitale pentru asistarea bolilor cronice, cu sfârşit letal şi infecţioase (neoplazii, leucemii, SIDA , dializaţi etc)
· secţii clinice recuparatorii şi spitale de traumatologie ( spitale de urgenţă, afecţini locomotorii, chirurgie plastică şi reparatorie, afecţini senzoriale etc.)
· laboratoare de sănătate mintală
· geriatrie
· ONG-uri pentru asistarea şi protecţia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, boli cronice şi invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenţă domestică , abuz fizicşi sexual, familiilor cu copil autist etc.
· cabinete private de psihologie clinică şi consiliere psihologică
· reţeaua naţională de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă a bolnavilor cu invaliditate
· reţeaua naţională de expertiză medico-legală
· penitenciare şi DGP
· reţeaua naţională de Protecţia copilului
· centre şi institute de cercetare –dezvoltare de profil clinic şi de medicină preventivă
· centre şi societăţi profesionale de medicină alternativă şi complementară
· Agenţia naţională antidrog şi centre de recuperare a toxicodependenţilor
· Planning familial şi psihosexologie
· maternităţi
· Centre de protecţie, combatere şi asistare a victimelor abuzului fizic, sexual, traficului de carne vie etc.
· Centre de medicină preventivă şi educaţie pentru un stil de viaţă sănătos
· Centre pentru asistarea familiei cu membrii afectaţi de boli severe
· Centre de resocializare, clinice şi comunitare
· Secţii de ergoterapie şi terapii ocupaţionale
· Centre de asistare şi protecţie a vârsnicilor
· ONG şi centre de protecţie, prevenţie sau asistare a excluderii sociale, a efectelor discriminării, a problemelor de inadaptare şi integrare comunitară

Funcţia absolventului
· Psiholog clinician (sub supervizare sau specialist, la absolvire, cu stagiu practic supervizat pe parcursul masteratului, în cond. recunoaşterii dreptului de liberă practică conf. Legii 213 din 2004
· Consilier psiholog clinician

Programul de master M4
PSIHOLOGIA MUNCII SI TRANSPORTURILOR
ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNEA: Program masteral din ciclul II (Bologna), cu durata de 4 semestre. Principala misiune a acestui program este de a forma psihologi specializaţi în psihologia muncii şi transporturilor. Planul de invatamint cuprinde si practica supervizata, care va fi recunoscuta de Colegiul Psihologilor din Romania la acordarea dreptului de libera practica in domeniul psihologiei muncii, transporturilor si serviciilor.
OBIECTIVE
· Aprofundarea teoretică a problematicii specifice psihologiei aplicate în domeniul muncii industriale al transporturilor si serviciilor.
· Formarea abilitătilor practice de interventie şi suport psihologic în beneficiul personalului angajat în aceste domenii şi al organizatiilor angajatoare.
· Dezvoltarea capacităţilor de initiere si valorificare a unor programe de cercetare stiintifica.
· Realizarea unui nivel de competenta in domeniul psihologiei aplicate, compatibil cu programe similare la nivel european.

DEBUSEE PROFESIONALE
Psihologii specializati in domeniul muncii si transporturilor vor putea ocupa functii în:
· unitati economice si industriale, indiferent de obiectul de activitate
· companii de transporturi (terestru, naval sau aerian)
· firme de prestari servicii
· în organizatii guvernamentale si ONG-uri
· institute de cercetări de profil, civile sau militare.
· cabinete individuale de psihologia muncii si transporturilor pentru evaluare-testare psihologica la angajare sau periodica;
· cabinete de psihologie in serviciile de medicina muncii;


Disciplinele din planul de invatamint
Semestrul I
Metodologia cercetarii
Analiza psihologica a muncii
Testarea psihologica computerizata
Psihologie aeronautica
Psihologia transportului feroviar
Semestrul II
Analiza statistica a datelor
Evaluarea si selectia psihologica a personalului
Evaluarea performantelor in conducerea auto
Recrutarea personalului
Practică supervizata
Semestrul III
Evaluarea performantei profesionale in munca
Evaluare, selectie si expertiza psihologica in transporturi
Managementul serviciilor psihologice si legislatie
Psihologia instruirii si formarii personalului
Metode si tehnici de testare in psihologia muncii
Semestrul IV
Analiza şi prevenirea accidentelor
Motivare şi recompensă în muncă
Manifestări dezadaptative şi psihopatologice în muncă şi în transporturi
Metode şi tehnici de testare în psihologia transporturilor
Practică supervizată

Programul de master M5
PSIHOLOGIE ORGANIZAŢIONALĂ ŞI RESURSE UMANE

ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
50% media de licenţă
50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNE:
Principala misiune a acestui program este de a forma psihologi specializaţi în psihologia organizaţiilor, domenii aplicative de bază ale psihologiei, care se regăsesc în toate programele de formare a psihologilor la nivel mondial. Cele mai importante sarcini ale psihologilor din acest domeniu aplicativ, general recunoscute, sunt următoarele:
· Evaluare şi intervenţie organizaţională
· Consiliere şi consultanţă organizaţională
· Evaluarea performanţei şi identificarea modalităţilor de creştere a performanţei
· Managementul crizei organizaţionale, prevenirea şi depăşirea conflictelor organizaţionale
· Evaluarea sănătăţii organizaţionale (la nivel individual, grupal şi organizaţional)
· Selecţia şi evaluarea resurselor umane (teste şi chestionare de evaluare)

MOTIVAŢIE:
· Necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică;
· Cerinţele şi exigenţele privind formarea iniţială a psihologilor cu drept de liberă practică formulate de Colegiul Psihologilor din România, în baza Legii 213/2004;
· Psihologia organizaţională şi a resurselor umane este una dintre cele mai bine conturate direcţii aplicative ale psihologiei, atât la nivel naţional cât şi internaţional. În Romania, peste 50% din psihologii înregistraţi la Colegiul Psihologilor din România au solicitat drept de liberă practică într-unul din aceste domenii.
· Interesul declarat al unui număr ridicat de studenţi pentru o specializare în această direcţie aplicativă
· Baza materială a facultăţii constituită în jurul Centrului de Psihologie Aplicată

OBIECTIVE PRINCIPALE:
· Aprofundarea teoretică a problematicii specifice psihologiei aplicate în domeniul psihologiei organizaţionale şi a resurselor umane.
· Formarea abilităţilor practice de intervenţie şi suport psihologic în beneficiul personalului angajat şi al managementului din organizaţiile angajatoare.
· Dezvoltarea capacităţilor de iniţiere şi valorificare a unor programe de cercetare ştiinţifică în interacţiune directă cu mediul organizaţional productiv.
· Realizarea unui nivel de competenţă în domeniul psihologiei aplicate compatibil cu programe similare la nivel european.

DEBUŞEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII
Tipul întreprinderii, instituţiei
Psihologii specializaţi în domeniul psihologiei organizaţionale şi a resurselor umane vor putea ocupa funcţii în:
· unităţi economice şi industriale, indiferent de obiectul de activitate
· companii de consultanţă şi auditare a resurselor umane
· firme de prestări servicii
· în organizaţii guvernamentale şi ONG-uri
· institute de cercetări de profil, civile sau militare.
· cabinete individuale de psihologie organizaţională şi servicii;

Funcţia absolventului
În conformitate cu Codul Ocupaţiilor din România, în cadrul grupei de bază ”psihologi”, sunt incluse specializări profesionale care sunt acoperite de programa acestui master :

Cod COR Specializare:
244504 psihologia muncii şi organizaţională
244506 psihologia aplicată în servicii

Funcţiile pe care le vor putea ocupa absolvenţii sunt următoarele:
· consultant sau trainer în procese organizaţionale,
· consultant sau trainer de optimizare a comportamentului profesional şi organizaţional,
· psiholog specialist în resurse umane,
· psiholog consilier în organizaţii guvernamentale sau nonguvernamentale, ONG-uri,
· psiholog consultant pentru managementul organizaţiei şi Departamentul de Resurse Umane.

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTERAT M6
PSIHOLOGIA EDUCATIEI

ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fară tematică, fară bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNEA: Misiunea principala a acestui program este aceea de a forma psihologi specializaţi pentru serviciile de asistenta psihologica din unitatile si structurile cu profil educativ
La baza acestui program de studii masterale au stat următoarele motive :
· necesitatea înfiinţării de programe masterale pentru organizarea ciclului II al sistemului Bologna de formare academică;
· cerinţele şi exigenţele privind formarea iniţială a psihologilor cu drept de liberă practică formulate de Colegiul Psihologilor din România, în baza Legii 213/2004;
· nivelul crescut de solicitare pentru formarea psihologilor în domeniul asistentei psihologice in comunitatile educative

OBIECTIVE: Programul masteral prin curriculumul sau îşi propune următoarele
obiective:
· Asigurarea unei cunoaşteri specializate cu privire la problematica domeniilor de aplicatie a psihologiei educatiei
· Cunoaşterea fondului bibliografic, a autorilor, publicaţiilor si lucrărilor prezentate în cadrul celor mai importante congrese focalizate pe problematica psihologiei in domeniul educatiei
· constituirea si/sau consolidarea unui model de integrare a cunostintelor şi de dialog între specialistii din diferite domenii aplicative ale psihologiei
· dezvoltarea constiintei si identitatii profesionale a psihologilor din sistemul educativ de stat si particular
· promovarea/stimularea cercetarii interdiciplinare a temelor si problemelor specifice domeniului educatiei
· dezvoltarea/perfectionarea setului de competenţe care să permită obţinerea atestatului de liberă practică în domeniul psihologiei si consilierii educationale
· Obiectivele principale urmărite de acest program de studii masterale sunt:
· Cunoaşterea şi aplicarea principalelor strategii metodologice, evaluative si de interventie psihologica in domeniul educatiei
· Cunoaşterea particularităţilor şi formarea deprinderilor de evaluare si interventie psihologica in comunitatile educative
· Utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor de proiectare, monitorizare şi evaluare a evoluţiei individului in cursul procesului instructiv-educativ care se desfasoara in variate structuri formale si informale de educatie si invatamant
· Utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor de evaluare a potentialului de invatare si dezvoltare a individului in contextul procesului educativ
· Cunoaşterea şi utilizarea instrumentarului psihodiagnostic cognitiv, de personalitate şi proiectiv, necesar în evaluarea functionarii psihicului copilulu, adolescentului si adultului integrati intr-un proces formativ in domeniul educatiei (scale, teste, instrumente etc.)
· Abilitarea în elaborarea şi utilizarea integrativ-sintetica a instrumentelor de evaluare si interventie psihologica in domeniul educatiei
· Cunoaşterea şi abilitarea iniţială minimală pentru interventiile primare si secundare din unitatile si structurile cu rol educativ
· Abilitarea pentru competenţa de practician în domeniul psihologiei educatiei prin stagiu complet de practică supervizată evaluată în conf.cu normele în vigoare ale Colegiului Psihologilor din România (legea 213/2004) privind recunoaşterea dreptului de liberă practică.
· Abilitarea pentru evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei şi cadrelor didactice – preuniversitare şi universitare;
· Abilitarea pentru a desfasura activitati de consiliere şcolară si vocaţională, intervenţie psihologică si consultanţă in domeniul educatie;
· Cunoasterea si utilizarea metodelor si tehnicilor de consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate.

DEBUŞEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENŢILOR SPECIALIZĂRII
Tipul intreprinderii, instituţiei:
· creşe, grădiniţe, şcoli, universităţi din sectorul public si privat,
· cabinete şi centre de asistenţă psihopedagogică,
· centre de consiliere şi dezvoltare a carierei,
· centre de plasament sau alte instituţii de profil.

· ONG-uri pentru asistarea şi protecţia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, boli cronice şi invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenţă domestică , abuz fizicşi sexua, familiilor cu copil autist etc.
· penitenciare şi DGP
· reţeaua naţională de Protecţia copilului
· Agenţia naţională antidrog şi centre de recuperare a toxicodependenţilor
· Centre de protecţie, combatere şi asistare a victimelor abuzului fizic, sexual, traficului de carne vie etc.
· Centre de medicină preventivă şi educaţie pentru un stil de viaţă sănătos
· Centre de resocializare si comunitare
· ONG şi centre de protecţie, prevenţie sau asistare a excluderii sociale, a efectelor discriminării, a problemelor de inadaptare şi integrare comunitară

FUNCŢIA ABSOLVENTULUI:
· Psiholog cu specializarea in psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
· Psiholog şcolar (practicant/ sub supervizare, specialist,principal) în cond. recunoaşterii dreptului de liberă practică conf. Legii 213 din 2004
· Consilier psihopedagog/educational
Programul de studii masterale propus este primul de acest gen pe care il ofera Catedra de Psihologie a Universităţii Bucureşti si printre putinele existente in Bucuresti, raspunzand nevoilor de formare continua ale unui numar in continua crestere de tineri specialisti in domeniul ofertei educationale din aceasta zona geografica. În cadrul acestui program de studii masterale sunt implicaţi membri ai catedrei cu bune performante profesionale, dedicati pregatirii specialistilor pentru domeniul educatiei.

Programul de master
PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE
ADMITEREA se va desfăşura după următorul criteriu:
- 50% media de licenţă
- 50% interviu (fără tematică, fără bibliografie, fără examen de cunoştinţe)
MISIUNE: Programul masteral din ciclul II (Bologna), cu durata de 4 semestre are drept principală misiune formarea profesională a psihologilor în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale în acord cu standardele de calitate promovate de Colegiul Psihologilor din România.
OBIECTIVE:
* Cunoașterea aprofundată a domeniilor de competență necesare formării profesionale în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securității naționale.
* Dezvoltarea capacităților practice de evaluarea și selecție psihologică în domeniile securității naționale și securității private
* Formarea abilităţilor practice de intervenţie şi suport psihologic în beneficiul personalului angajat în securitatea națională și securitatea privată
* Dezvoltarea capacităţilor de iniţiere şi valorificare a unor programe de cercetare psihologică aplicată în securitatea națională și în securitatea privată

DEBUŞEE PROFESIONALE
Psihologii specializaţi în domeniul securității naționale vor putea ocupa funcţii sau vor putea furniza, conform competențelor, servicii psihologice în:
* unități ale Ministerului Apărării Naționale
* unități ale Ministerului Administrației și Internelor
* structuri ale Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe
* structuri ale Ministerului de Justiție și Libertăților Cetățenești
* structuri ale Administrației Naționale a Penitenciarelor din România
* unități ale Serviciului de Telecomunicații Speciale
* unități ale Serviciului de Pază și Protecție
* alte structuri ale statului cu atribuții în domeniul securității naționale
* companii private de transporturi valori speciale
* firme de prestări servicii de pază și gardare
* firme de detectivi particulari
* organizaţii guvernamentale şi ONG-uri
* institute de cercetări de profil, civile sau militare.
* cabinete individuale de psihologie, cabinete asociate de psihologie și societăți civile profesionale pentru furnizarea serviciilor psihologice în domeniul securității private;

PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
ANUL I
Semestrul I
Managementul serviciilor psihologice
Metodologia cercetării psihologice
Analiza muncii, evaluare și selecție psihologică
Diagnoză și intervenție organizațională
Inteligență emoțională

Semestrul II
Analiza statistică a datelor
Tehnica interviului
Psihologie clinică
Psihologie judiciară și penitenciară
Practică supervizată – anul I

ANUL II
Semestrul I
Psihologia Intelligence-ului: analiza psihologică a informației
Psihoterapii cognitiv – comportamentale
Psihopatologie militară
Asistență și intervenție psihologică în domeniul securității naționale
Agresivitate și psihopatologie socială

Semestrul II
Managementul stresului în organizații
Psychological profiler
Managementul percepției în domeniul securității naționale
Pregătirea psihologică a personalului din domeniul securității naționale
Practică supervizată – anul II
 

blogger templates | Psihopedia