Cautare rapida

Daca v-a placut si vreti sa sustineti acest blog, puteti face o donatie

vineri, 3 aprilie 2009

Sedinta Consiliului Colegiului – 11.04.2009

DISPOZIŢIE
privind convocarea şedinţei Consiliului Colegiului Psihologilor din România

În temeiul dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005, coroborate cu dispoziţiile art. 41 lit. c) din Legea nr. 213/2004,

Preşedintele Colegiului Psihologilor din România d i s p u n e:
Art. 1. - Aprobarea convocării şedinţei Consiliului Colegiului Psihologilor din România în data de 11 aprilie 2009, orele 9,00, la sediul autorităţii profesionale.
Art. 2. - (1) Aprobarea ordinei de zi a şedinţei, după cum urmează:
•a) Prezentarea hotărârii Comisiei de deontologie şi disciplină cu privire la validarea membrilor forurilor de conducere;
•b) Validarea desemnării preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi secretarilor comisiilor de specialitate ale Colegiului;
•c) Evaluarea situaţiei filialelor teritoriale ale Colegiului, respectiv locaţiile sediilor, secretarilor salariaţi, datelor de contact, cheltuielilor privind întreţinerea şi a altor date relevante privind filialele;
•d) Stabilirea liniilor directoare ale Colegiului,
•e) Acordarea diplomelor de merit membrilor Consiliului Colegiului;
•f) Analizarea condiţiilor de acordare a sponsorizărilor pentru manifestări cu caracter profesional;
•g) Stabilirea componenţei comisiei de lucru pentru analizarea normelor privind avizarea şi creditarea formării profesionale;
•h) Mandatarea conducerii operative în vederea aprobării condiţiilor de contractare pentru construcţia noului sediu, având în vedere acordul exprimat de către filialele teritoriale.
(2) Secretariatul Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie
Art. 3. - Prezenta dispoziţie este adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului Colegiului Psihologilor din România prin e-mail şi prin afişarea pe site-ul oficial al autorităţii profesionale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 

blogger templates | Psihopedia