Cautare rapida

Daca v-a placut si vreti sa sustineti acest blog, puteti face o donatie

marți, 15 decembrie 2009

Comunicat - Modificarea Legii nr. 161/2003

COMUNICAT
privind modificarea dispozitiilor art. 94 alin. (2) lit. c) si art. 96 din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare

Incepand cu data de 12 noiembrie 2009, psihologii care au calitatea de functionari publici pot desfasura activitati cu caracter lucrativ in cadrul formelor independente de exercitare a profesiei, precum si in cadrul asociatiilor profesionale.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 51 si art. 52 din Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, nu mai opereaza interdictia desfasurarii de activitati remunerate in cadrul unei forme independente de exercitare a profesiei, in speta a profesiei de psiholog cu drept de libera.

De asemenea, prin exceptie de la regimul incompatibilitatilor stabilit pentru functionarii publici, dispozitiile art. 96 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, asa cum au fost modificate prin dispozitiile art. 52 din Legea nr. 330/2009, stipuleaza ca activitatile desfasurate in alte domenii de activitate din sectorul privat, in speta in cadrul unei forme independente de exercitare a profesiei de psiholog, nu trebuie sa fie in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului.

Pana la detalierea printr-un act cu caracter normativ a intelesului expresiei „in legatura directa sau indirecta", Agentia Nationala a Functionarilor Publici acorda sprijin si indrumare metodologica autoritatilor administratiei publice, in scopul aplicarii uniforme si corecte a legislatiei din domeniul functiei publice si al functionarilor publici.

In concluzie, psihologii care au calitatea de functionari publici isi pot infiinta forme independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de libera practica, in conditiile desfasurarii unor activitati diferite de cele prevazute in fisa postului functiei publice, corespunzatoare unor specializari sau competente profesionale diferite.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 

blogger templates | Psihopedia